Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Udvalgte tekster

Stedernes sted

Forfatteren Martin A. Hansen skriver om en valfart til hjemegnen.

 

Hos ‘hin enkelte’

Forfatteren Martin A. Hansen skildrer et Besøg paa Assistens Kirkegaard paa Nørrebro i København og de Stemninger og Tanker, de store Mænds Grave og Gravmonumenter fremkalder.

 

Tekst på keramiske mindeplader i våbenhuset, Allerslev Kirke, Sjælland

Mindepladen er skabt af Ullrich Rössing og Fuldby Keramik. Teksten skrev MAH til Hans-Ole i hans udgave af ”Orm og Tyr”.

 

Status og humør

Trykt i ”Frit Danmark” d. 4. januar 1946 og ikke siden genoptrykt.

 

Pløjemarker

Udsendt som nytårshilsen til Landsforeningens medlemmer – 2012

 

Fugle i Atlanten viser vej til Island

På vej til Island har forfatteren Martin A. Hansen skrevet denne kronik, hvori han fortæller om havets fugleliv, som i gammel tid var vejleder for de søfarende nordboer og måske for de irlændere som kom først til Island.