Udvalgte tekster

Stedernes sted

Forfatteren Martin A. Hansen skriver om en valfart til hjemegnen.

 

Hos ‘hin enkelte’

Forfatteren Martin A. Hansen skildrer et Besøg paa Assistens Kirkegaard paa Nørrebro i København og de Stemninger og Tanker, de store Mænds Grave og Gravmonumenter fremkalder.

 

Tekst på keramiske mindeplader i våbenhuset, Allerslev Kirke, Sjælland

Mindepladen er skabt af Ullrich Rössing og Fuldby Keramik. Teksten skrev MAH til Hans-Ole i hans udgave af ”Orm og Tyr”.

 

Status og humør

Trykt i ”Frit Danmark” d. 4. januar 1946 og ikke siden genoptrykt.

 

Pløjemarker

Udsendt som nytårshilsen til Landsforeningens medlemmer – 2012

 

Fugle i Atlanten viser vej til Island

På vej til Island har forfatteren Martin A. Hansen skrevet denne kronik, hvori han fortæller om havets fugleliv, som i gammel tid var vejleder for de søfarende nordboer og måske for de irlændere som kom først til Island.