Æresmedlemmer

Æresmedlemmer er personer, der på forskellig vis har udbredt kendskabet til Martin A. Hansen, og som Landsforeningen ønsker at knytte en nær kontakt med.

Følgende er udnævnt til æresmedlem:

IB SPANG OLSEN – begrundelse: hans livslange interesse for forfatterskabet og hans mange illustrationer til MAH-bøger. Afgået ved døden.

IB FISCHER HANSEN – begrundelse: har skrevet hovedopgave om MAH og indenfor skoleverdenen styrket kendskabet til forfatterens værker. Skænket Landsforeningen en større samling materiale. Afgået ved døden.

HENRIK DENMAN – begrundelse: har skrevet om forfatteren, forsket i forfatterskabet og en årrække udgivet et månedligt skrift om forfatterens status, en forløber for det nuværende Nyhedsbrev, der udgives af Landsforeningen.

NINA SCHWARTZ PETERSEN – begrundelse: har på Haslev Udvidede Højskole i mange år stået som en stærk og levende formidler af Martin A. Hansen både på højskolen og i det stevnske landskab. Afgået ved døden.

BJARNE NIELSEN BROVST – begrundelse: har udgivet flere bøger om forfatteren. Den nyeste er ”Krigen og Kunsten”. Har via utallige foredrag formidlet forfatterskabet til danskerne på sin djærve og muntre måde.

GUDRUN ASPEL – begrundelse: har via Folkeuniversitetscentret i Vemb været med til at starte en udvikling, som har givet forfatterskabet en ny renæssance ved afholdelse af en række vægtige seminarer. Dannelsen af det litterære selskab ”Landsforeningen Martin A. Hansen” bygger på denne nye interesse for forfatteren.

JØRGEN JØRGENSEN – begrundelse: Jørgen Jørgensen har i mange år arbejdet med forfatterskabet. Sammen med Anders Thyrring Andersen har han redigeret det store dagbogsmateriale, som har ligget efter Martin A. Hansen. Dette arbejde er blev til to store ”Dagbøger”, der blev udgivet i 1999. Netop nu har Jørgen Jørgensen redigeret det store materiale, der danner baggrund for bogen ”For Folkets Frihed”, der er udkommer d. 20. august 2018.