Æresmedlemmer

Æresmedlemmer er personer, der på forskellig vis har udbredt kendskabet til Martin A. Hansen, og som Landsforeningen ønsker at knytte en nær kontakt med.


Følgende er udnævnt til æresmedlem:

IB SPANG OLSEN – begrundelse: hans livslange interesse for forfatterskabet og hans mange illustrationer til MAH-bøger. Afgået ved døden.


IB FISCHER HANSEN – begrundelse: har skrevet hovedopgave om MAH og indenfor skoleverdenen styrket kendskabet til forfatterens værker. Skænket Landsforeningen en større samling materiale. Afgået ved døden.


HENRIK DENMAN – begrundelse: har skrevet om forfatteren, forsket i forfatterskabet og en årrække udgivet et månedligt skrift om forfatterens status, en forløber for det nuværende Nyhedsbrev, der udgives af Landsforeningen.


NINA SCHWARTZ PETERSEN – begrundelse: har på Haslev Udvidede Højskole i mange år stået som en stærk og levende formidler af Martin A. Hansen både på højskolen og i det stevnske landskab. Afgået ved døden.


GUDRUN ASPEL – begrundelse: har via Folkeuniversitetscentret i Vemb været med til at starte en udvikling, som har givet forfatterskabet en ny renæssance ved afholdelse af en række vægtige seminarer. Dannelsen af det litterære selskab ”Landsforeningen Martin A. Hansen” bygger på denne nye interesse for forfatteren.


JØRGEN JØRGENSEN – begrundelse: Jørgen Jørgensen har i mange år arbejdet med forfatterskabet. Sammen med Anders Thyrring Andersen har han redigeret det store dagbogsmateriale, som har ligget efter Martin A. Hansen. Dette arbejde er blev til to store ”Dagbøger”, der blev udgivet i 1999. Netop nu har Jørgen Jørgensen redigeret det store materiale, der danner baggrund for bogen ”For Folkets Frihed”, der er udkommer d. 20. august 2018.


Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst blev d. 20. august 2015 udnævnt til æresmedlem i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”. Hans store og begejstrede interesse for forfatterskabet gjorde det oplagt at udnævne ham. Under hans mange foredragsrejser rundt i landet fortalte han ofte om forfatteren og evnede at få både unge som ældre interesseret i at læse Martin A. Hansens bøger. I 1991 udgav han bogen: ”Martin A. Hansen – Krigen og Kunsten” som blev genoptrykt 2 gange, der viste hans evne til at formidle forfatterskabet. Bjarne Nielsen Brovst er afgået ved døden.


Kaj Axel Jensen blev d. 26. april 2019 udnævnt til æresmedlem i ”Landsforeningen Martin A. Hansen” ved foreningens generalforsamlingen der var arrangeret i samarbejde med Kaj Axel Jensen og foregik på Fyn. Kaj Axel Jensen har med stort held arrangeret flere velbesøgte lørdags seminarer om forfatteren på Fyn. Hans interesse for forfatterskabet og formidlingen af det, hvor han også selv har fortalt om den betydning  forfatterskabet har haft i hans liv, har gjort det oplagt at udnævne ham som æresmedlem.


Kaare Vissing Andersen der bor i Brønshøj, København har i mange år interesseret sig for Martin A. Hansens år i Brønshøj området der bl. a. tæller slutningen af besættelsestiden, hvor forfatteren var aktiv skribent  i modstandsbevægelsen. I forbindelse med forfatterens fødselsdag 20. august 2019 havde Kaare Vissing Andersen arrangeret en dag i Brønshøj området hvor en længere vandring førte deltagerne rundt til steder kendt fra forfatterens liv. Kaare Vissing Andersen havde udgivet et hefte om forfatterens tid i området som blev uddelt. Dagen sluttede med fællesspisning og i den forbindelse blev Kaare Vissing Andersen udnævnt til æresmedlem, som tak for hans engagement og indsamling af viden om forfatterskabet i det lokale område.


Ole Visti Petersen blev d. 20. august 2022 udnævnt som nyt æresmedlem af Landsforeningen. Ole Visti Petersen var den første formand i “Landsforeningen Martin A. Hansen”. Under hans formandsperiode blev Danmarks første Digterrute oprettet på Stevns. I forbindelse med MAH pladsens indvielse d. 20. august i år blev Ole Visti Petersen udnævnt til æresmedlem, nu hvor Digterruten fik sin egen plads.