Undervisningsmateriale

Der er udformet en del materiale som er egnet til undervisning i folkeskolernes mellemtrin. Materialet ledsages af en vejledning til, hvordan det kunne forestilles anvendt i undervisningssituationen.

Noveller

For at arbejde direkte med litteraturen og udforske teksternes relevans i forhold til nudagens Danmark, har vi foretaget et lille udvalg af noveller og essays. De er tilrettelagt, så de kan udskrives i A4 og giver plads til elevens noter.

Her finder du en række noveller og essays, som naturligvis kan læses individuelt og af enhver, men primært er beregnet til anvendelse i undervisningen i folkeskolernes mellemtrin – eller ældre.

Vi har samlet tre fortællinger, som også findes på digterruten, som du kan downloade som PDF-dokumenter. Til fortællingerne hører en samlet vejledning til dansklæreren med idéer til, på hvilken måde teksterne kan anvendes.

Idéer og materiale til danskundervisningen om Digter og Landskab – litteratur ud i landskabet – forfatteren Martin A. Hansen

Høstgildet

En tjenestedreng fra et fattigt hjem får den skæbne under gårdens store høstgilde at omkomme, fordi karlene lokker for meget snaps i ham. Faderen henter sin døde søn, og præsten, som har været med til gildet, vil følge efter for at hjælpe. Præsten bliver dybt rystet over sin manglende evne til at trøste faderen.

Novelle: Høstgildet

Paradisæblerne

Engang lige efter 1. Verdenskrig 1914-18 har en dreng en vinterdag været på besøg hos sin mormor på Valløby-siden af Tryggevælde ådal. På vej hjem i vintermørkningen forsinkes han af snak med en kammerat. Så vælger han det han ikke må. At krydse engene og især at forsøge at gå over den skrøbelige is på åen. Da den er sunket på midten, kan han ikke komme op.

Novelle: Paradisæblerne

Tirad

I fortællingen digter Martin A. Hansen en historie ud fra de runetegn, der er ristet på en af kridtkvadrene i Holtug Kirkes kormur: Tirad rist. Tirad kan have ristet runer i stenen ganske kort efter, at den romanske kirke var færdigbygget midt i 1100-tallet. Endnu rasede vendernes vikingetogter mod danske kyster og i et af deres landgangsforsøg tages Tirad til fange.

Novelle: Tirad