Meddelelser

Formandens brev til medlemmerne

Bestyrelsen for Landsforeningen har som formål at udbrede kendskabet til Martin A. Hansens forfatterskab. Vi bruger derfor megen energi på udgivelser. Martin A. Hansen var en mangfoldig personlighed. Han var først og fremmest digteren, men ikke mindst historiker – og så kunstner. Denne side af forfatterens talent er nu udkommet i bogform.

Udgivelsen har titlen “Med en omstilling i øjet. Martin A. Hansen og kunsten” – linket går til bogen i vores webshop.

Bogen er på knapt 150 sider og har 90 illustrationer – en betydelig forøgelse af den oprindelige bog.

Bogen er også aktuel fordi der for første gang er mulighed for at se billedværker på Liselund Seniorhøjskole ved Slagelse.

Og så er der en bog på vej om Martin A. Hansen og skolen. Titlen er: “Til barnets bedste”, og udkommer d. 1. august i år på forlaget Hovedland. Bogen vil blive præsenteret ved det årlige arrangement på Martin A. Hansens fødselsdag den 20. august i Strøby sognehus.

Landsforeningen udsender i slutningen af maj et nyhedsbrev (nr. 26).

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Lørdag d. 29. april 2023, kl. 13:00 til 17:00

Liselund Seniorhøjskole
Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Program

13.00 – Velkomst v. formand for Landsforeningen, Henning Nørhøj.
13.15 – Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.      
14.30 – Kaffe
– Mulighed for salg af bøger af og om Martin A. Hansen. Præsentation af Lille Salum
– Lotteri
15.30 – Foredrag ved Ole Juul: “Venskabet og arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Ole Wivel”.
17.00 – Kaffe og afslutning med fællessang.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.                                                                                                 
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2023.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  – Bestyrelsen foreslår at strege det punkt i vedtægterne, der binder generalforsamlingen til Stevns kommune.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.  
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2024.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af to suppleanter.
 10. Valg af bilagskontrollant
 11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter her.


                          *NB. forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest fredag d. 14. april.

Formand for Landsforeningen Henning Nørhøj.

                    Leragervej 1, 4690 Haslev, Tlf.: 40376268, mail: hnorhoj@gmail.com


Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen sker til Ida Gammelmark på tlf.: 22 32 95 75, eller via mail: idagammelmark@gmail.com

Kaffe / te / lotteriseddel koster kr. 50,- pr. person. Beløbet kan betales via Mobile Pay (mærk beløbet med navn) – ellers kan det betales kontant på dagen.

Haslev den 6. marts 2023
Henning Nørhøj,
Formand

Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul

Den 20. august, på Martin A. Hansens fødselsdag, blev Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul.
Den fungerende formand, Henning motiverede prisoverrækkelsen med flg.:

I kronikker og artikler har du i dagspressen flittigt og vedholdende gjort opmærksom på Martin A. Hansens forfatterskab og dets betydning ikke mindst som udfordring for en menneskeliggørelse af det samfund, vi lever i i dag. I en kronik i Jyllands-Posten i dette forår gjorde du opmærksom på, at vi høj har brug for kunstnere og digtere, der på ny indskriver sig i en trodsig forventning til fremtiden båret af et evangelisk håb. Her peger du netop på Martin A. Hansen, der ved sin egen litterære indsats gjorde opmærksom på den bevidsthed om ansvar og ret, som ligger dybt i vort folk, og som nu skal være bærende i efterkrigstidens moralske og kulturelle krise. Du gør også i samme kronik opmærksom på, hvordan Martin A. Hansen arbejdede på at bryde den mur ned, der var mellem det læsende folk og den nye forfattergeneration, der til trods for egen famlende kristne overbevisning alligevel ville hente det frem af traditionen, der kunne bære igennem. Det er hvad du også bringer frem i din seneste bog om Som formand for Landsforeningen har du udvidet og videreført, hvad der var lagt af spor forud. Jeg vil her nævne det videre arbejde for Digterruten. Men ikke mindst er du optaget af det litterære arbejde. Du styrkede arbejdet med udgivelser, hvor jeg må nævne idéen til de såkaldte boghæfter, der kort og let tilgængeligt fremstiller de mange sider af forfatteren. Her lagde du selv ud med boghæftet ”Martin A. Hansen for begyndere”. Du har i høj gang været inspirator til de studier, som har udmøntet sig i de forlagsudgivelser af antologier om forfatterskabet, vi har set de senere år. Hertil kommer så initiativ til og medvirken ved den række af seminarer om forfatterskabet, som har været og er et væsentligt led i et øget kendskab til Martin A. Hansen.

Med stor energi og et udpræget organisationstalent har du som formand væsentligt styrket Landsforeningens arbejde. Ikke mindst vil jeg fremhæve den ihærdighed, hvormed løbende du har bombarderet dagspressen med informationer om Landsforeningens arbejde.

Dit arbejde fortsætter. På dit skrivebord ligger der helt sikkert skitser og idéer til et eller flere boghæfter, som skal ud, ligesom du griber til tasterne for at forfatte en kronik, når du finder at Martin A. Hansen har et ord til tiden, som du kan gøre til dit eller rettere underbygge dit anliggende med. Hertil kommer, at du står bestyrelsen bi med gode råd og idéer. Du følger Landsforeningens arbejde tæt og som fungerende formand for Landsforeningen ser man sig på sikker grund med den indsigt, du villigt bidrager med.

Nye tiltag i foreningen

Digterruten. I Strøby på Stevns er den længe ventede afslutning på Digterruten i fuld gang.

Lille Salum. På Liselund Seniorhøjskole er rummet Lille Salum blevet indviet på forfatterens fødselsdag d. 20. august 2021.

Nyhedsbrevet

Landsforeningen udsender et omfattende og informativt nyhedsbrev ud til alle medlemmerne to gange om året.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.

Aktiviteter og foredragsholdere

Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.