Nyhedsbrevet

Nyhedsbrev nr. 28 – juni 2024

Hent Nyhedsbrevet nr. 28 (nr. 343-352) – PDF

Kære medlemmer af Landsforeningen Martin A. Hansen.


D. 20. april afholdt vi generalforsamling på Liselund Højskole. Bestyrelsen blev udvidet med et medlem og udgøres herefter af Signe Jyde Rössing, Ingrid Dyhr Toft, Gunnar Kragh, Søren Thomsen, Jens Thøsing Andersen, Christian Sloth og Kim Jacobus Paulsen. Suppleanter er Karen Secher Jensen og René Malchow.
Vi byder således velkommen til Ingrid, Christian og René.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Thøsing Andersen som kasserer, Christian Sloth som næstformand og undertegnede som formand.
Jeg vil gerne takke Ida Gammelmark og Henning Nørhøj for det store arbejde og engagement, som de har lagt i foreningen i deres respektive bestyrelses- og formandsperioder. Også tak til Søren Thomsen for at løfte opgaven som midlertidig formand frem til generalforsamlingen. Som nævnt i indledningen har vi stadig glæde af Søren i bestyrelsen.


Jeg er forstander på Liselund Højskole, og min store interesse for Martin A. Hansen går tilbage til min gymnasie- og studietid. Det kan I læse mere om i artiklen, ”Derfor læser jeg Martin A. Hansen”.
Vi medlemmer af Landsforeningen har hver sit personlige forhold til forfatterskabet, og jeg ser frem til at arbejde for den mangfoldighed, der forenes i en fælles interesse for Martin A. Hansen.


I kan andetsteds i nyhedsbrevet læse om kommende arrangementer. Hvis I har ideer til aktiviteter, er I altid velkomne til at kontakte os.


På Liselund Højskole huser vi Martin A. Hansen-studiesamlingen og -mindestuen “Lille Salum”. Den er I velkomne til at besøge og bruge, men af praktiske årsager vil vi gerne vide det på forhånd. Ellers kan det ske, at stuen er optaget, når I kommer. I kan ringe på tlf. 58523120 eller skrive på liselund@liselund.dk for at træffe en aftale.


De bedste hilsner
Kim Jacobus Paulsen


Tidligere Nyhedsbreve

 

Nr. 27 – December 2023

Hent Nyhedsbrevet nr. 27 her

340: Agerhønen (fra novellesamlingen “Agerhønen”, Gyldendal 2009, udvalgt til Nytårsbrevet 2023 i Landsforeningen MAH, af Jørgen Jørgensen og Signe Rössing)
341: Januartilbud 2024

Nr. 26 – Juni 2023

Hent Nyhedsbrevet nr. 26 her

331: Takketale efter modtagelsen af Martin A. Hansen Prisen d. 20. august 2022
332: Formandens beretning ved generalforsamlingen 29. april 2023
333: Henning Jensen, “En skidt knægt” (2022)
334: “Den ukendte naturmaler”. Anmeldelse af “Martin A. Hansen og kunsten” i Midtjyllands Avid 4. februar 2023
335: “Til barnets bedste – Martin A. Hansen og skolen i dag”, red. Jørgen Jørgensen 2023
336: Uddrag fra bogen: I skole med Hr. Hansen. Et interview med en elev, Jørgen Sørensen, ved Henning Nørhøj
337: Seminar om Martin A. Hansen og Skolen, lørdag d. 28. oktober 2023 på Hadsten Højskole
338: Renovering af Strøby Kirke
339: Digterens fødselsdag d. 20. august. Arrangement i Strøby

Nr. 25 – November 2022

Hent Nyhedsbrevet nr. 25 her

323: En stærkt forkortet version af foredrag om Martin A. Hansen og Jón Kalman Stefánsson holdt den 20. august 2022 af cand. mag. Kim Lembek
324: Tale til Ole Juul, modtageren af Martin A. Hansen Prisen den 20. august
325: “Med en omstilling i øjet”. Bogen om Martin A. Hansen og kunsten. Anmeldelsel af Bo Rasmussen
326: Eksempler på Martin A. Hansens kunst efter 1950
327: Om Lise Foghs bog om Sigurd Swane og fra “Martin A. Hansen og Kunsten”
328: Henning Nørhøj: Martin A. Hansen og Swanerne. Fra Martin A. Hansen og Kunsten.
329: Henning Nørhøj: “Grundtvig og det evige”. Brug af novellen “Påskeklokken” i en ny bog om Grundtvig
330: Et juletilbud

Nr. 24 – Juni 2022

Hent Nyhedsbrevet nr. 24 her

309: Formandsberetningen ved generalforsamlingen
310: Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2022
311: Referat af generalforsamlingen 2022
312: Fødselsdagsfejring den 20. august i Strøby præstegårds kirkelade
313: Seminar om Martin A. Hansen og kunsten
314: Seminar på Hadsten Højskole: Martin A. Hansen og Heretica
315: Ole Malling: Mindeord over Hans-Ole Hansen, Dagbladet onsdag den 12. maj 2021.
316: Fra Lise Søelunds bog Pen, pensel og penselstrøg. Kap 10: ”Mindet om de drabelige konsekvenser”.
317: Ole Juul: Som fuglespor i sne. Ole Wivel og kristendommen. 200 sider. 270 kroner.  Hovedland.
318:  Som fuglespor i sne – en præsentation af Ole Juuls bog om Ole Wivels kristendomsopfattelse v. Henning Nørhøj.
319: Martin A. Hansen og kunsten. Her bringer vi en række billeder, som er dukket op af gemmerne.
320: Ole Juul: Vi har brug for digterne. Kronik i Jyllands Posten 30. april 2022
321: Mette Lise Rössing: At se naturen fra et tog. Et uddrag af Martin A. Hansens til sin forlovede, Vera.
322: ”Flygtning”. Digt af Martin A. Hansen.

Nr. 23 – November 2021

Hent Nyhedsbrevet nr. 23 her

293: Referat af Landsmødet d. 10. juli
294: Formandsberetningen ved Landsmødet d. 10. juli
295: Henning Nørhøj: Tale til Ole Juul
296: Ole Juuls tale v. indvielsen af ”Lille Salum” d. 20. august
297: Ida Gammelmarks tale ved indvielsen af ”Lille Salum” d. 20. august
298: Fotos fra indvielsen af Martin A. Hansen Samlingen, ”Lille Salum”
299: Mette Lise Rössings tale ved indvielsen af ”Lille Salum” d. 20. august
300: Kaj Axel Nielsen: Om navnet ”Salum”
301: Ida Gammelmark: Artikel i Grundtvigsk Tidende
302: Anders Thyrring Andersen: Klumme i Kristeligt Dagblad
303: Ole Juul Kronik i Kristeligt Dagblad om digteren Ole Wivel
304: Camus og Hansen”. En boganmeldelse v. Jørgen Jørgensen
305: Arrangementer i 2022
306: Web-shop
307: ”Tanker til tiden”. Tekster af Martin A. Hansen
308: Martin A. Hansen: ”Besøg”

Nr. 22 – Juni 2021

Hent Nyhedsbrevet nr. 22 her

275: Nekrolog (Kristeligt Dagblad)
276: Nekrolog (Politiken)
277: Etnologen Hans-Ole Hansen in memoriam
278: Mindeord (Kristeligt Dagblad)
279: Tale ved Hans-Ole Hansens bisættelse
280: Tale ved båren uden for kirken
281: Oplæsning ved bisættelsen
282: Link til billeder og film
283: Link til fotos fra bisættelsen
284: Afmagtens forunderlighed
285: Nyt om Martin A. Hansen og skolen
286: Lille Salum på Liselund
287: Om den nye bog om Ole Wivel
288: Stevnsgruppen
289: Til Martin A Hansens arvinger
290: Påskeklokken. Martin A. Hansens novelle om opstandelsens under
291: Boghæfte om Martin A. Hansen som digter og historiker
292: Bo Christensen: ”Vidnerne fra Stevns”

Nr. 21 – November 2020

Hent Nyhedsbrevet nr. 21 her

263: Skjoldungernes Land og Martin A. Hansen
264: Anmeldelse af ”Fortiders nærvær” af Bernard Eric Jensen
265: Hilsen til Landsforeningen fra Bernard Eric Jensen – Martin A. Hansen i en historikeroptik
266: Martin A. Hansen og Skolen. Seminar i Middelfart
267: Nyt om Martin A. Hansen Samlingen m/studierum
268: Hilsen fra Liselund Højskole
269: Præsentation af Ida Gammelmark Bøgh, næstformand og nyt medlem af bestyrelsen
270: Podcastserie
271: Boghæfte om Martin A. Hansen og historien
272. Martin A. Hansen i medierne
273: Martin A. Hansen og Skolen
274: ”Til minde om Martin A. Hansen”

Nr. 20 – Maj 2020

Hent Nyhedbrevet nr. 20 her

241:  Bogheftet: ”Martin A. Hansen – skoletanker til tiden” og særtrykket ”Det daglige skolearbejde” del af anmeldelse ved Claus Grymer.
242: Martin A. Hansen – skoletanker til tiden ved forfatter af bogheftet Jens-Peter Noes Olesen.
243: Efterskrift – SKOLETANKER TIL TIDEN ved Jens-Peter Noes Olesen.
244: Landsforeningen – Lærerens historiefortælling ved Hans-Ole Hansen.
245: Forhandlinger med Liselund om Martin A. Hansen arkiv.
246: Seminarer, Martin A. Hansen og Skolen.
247: Ullrich Rössings bog ”Længst væk nede ved floden.
248: Indlæg ved Ida Gammelmark Bøgh – nyt medlem af Århus gruppen.
249: Begrundelsestale for uddeling af Martin A. Hansen-Prisen til Jørgen Jørgensen ved Hans-Ole Hansen.
250: Jørgen Jørgensens takketale.
251: Omtale af Martin A. Hansens indsats vedr. Knud Jensens køb af Gyldendal ved Ole Juul
252: NUETS LARM OCH MYTENS MÖRKA BRUNN. Den svenske forfatter Per Helge.
253: Økonomisk støtte fra ”Dorte-fonden” til aktivitet i Landsforeningens regi.
254: ”Museum – Martin”: Flagstangen ved Hans-Ole Hansen.
255: Deres død er vores frihed.
256: FOLK OG FRIHED – Nr. 28.
257: FOLK OG FRIHED – Nr. 40.
258: FRIT DANMARK.
259: Tegneserie, Jørgen Jørgensen.
260: “Op Alle de Ting (Martin A. Hansens Cykeltur)” – Kunstneren Jesper Christiansen.
261: Medlem Bo Christensen skriver om en ældre bog ”Den christelige Almueskole”.
262: Medlem af Landsforeningen Bo Christensen om sit første besøg ved gravstedet i Allerslev.

Nr. 19 – December 2019

Hent Nyhedsbrevet nr. 19 her

Nr. 228: En guidet tur i Martin A. Hansens Brønshøj
Nr. 229: Martin A. Hansen og Den københavnske Folkestrejke i sommeren 1944
Nr. 230: Takketale af Kaare Vissing Andersen
Nr. 231: ”Museum – Martin”
Nr. 232: Boghefte, Martin A. Hansen og Skolen
Nr. 233: Seminarer, Martin A. Hansen og Skolen
Nr. 234: Generalforsamling 2020
Nr. 235: Martin A. Hansen Samlingen, Emmaus, Haslev
Nr. 236: ”Martin A. Hansen – digtning, dæmoni og refleksionskrise”
Nr. 237: Bogudgivelse
Nr. 238: ”De døde for tidligt” – Del 2.

Nr. 18 – Maj 2019

Hent Nyhedsbrevet nr. 18 her

214: Generalforsamling 2019
215: Æresmedlem
216: Boghæfter
217: Efterskrift fra bogheftet ”Martin A. Hansen for Begyndere”
218: Relancering af Stevnsgruppen
219: Ullrich Rössing til minde
220: Fødselsdagsfejring
221: Martin A. Hansen og Besættelsen
222: Ragnhild og Elverråde
223: Museum MARTIN
224: Martin A. Hansen Samlingen
225: Daggry
226: Martin A. Hansen og Stevns
227: ”DE DØDE FOR TIDLIGT”

Nr. 17 – November 2018

Hent Nyhedsbrevet nr. 17 her

199: ”Min mor Vera der lærte sig at væve”
200: Museum Martin: ”Kultøksen og afskeden”
201: ”Nyt lys over Martin A. Hansens rolle under Besættelsen”
202: Indtaling af “Juli 44” – Lyt til lydfilen her
203: Reception på Gyldendal
204: Martin A. Hansen – det tredje trin
205: Festtale af Johannes Riis i forb. m. udgivelsen af For Folkets Frihed.
206: For Folkets Frihed
207: Temadage
208: Erfaringer med tilrettelæggelse af seminarer
209: Martin A. Hansens møde med Valdemar Rørdam
210: Priser og medaljer: Martin A. Hansen prisen
211: Medaljer
212: Æresmedlemmer
213: Lokalgruppen Stevns
214: Generalforsamling 2019

Bilag til Nyhedsbrevet, artikel nr. 202: Lydfil med indtaling af ‘Juli 44’.

Nr. 16 – Maj 2018

Hent Nyhedsbrevet nr. 16 her

187: Seminarer om “Martin A. Hansen og Besættelsen”
188: Generalforsamlingen 2018
189: FOR FOLKETS FRIHED. Martin A. Hansen og Besættelsen
190: Uddrag fra bogen: “Fra en ufaglært kasserers hverdag”
191: Museum Martin
192: Tegning Frenderupgaard-dyssen
193: Høstsang m/melodi
194: Løgneren” er udkommet på spansk
195: Tro og overbevisning hos Martin A. Hansen med særlig henblik på “De fem forbandede år”
196: FRA INDIVID TIL FOLK – JULI 44
197: Kommende MAH-foredrag
198: “Soldaten og pigen”

Nr. 15 – November 2017

Hent Nyhedsbrevet nr. 15 her

172: ”Martin A. Hansen og Kristendommen”. Seminar på Emmaus.
173: Sidste ”Orm og Tyr” seminar
174: Fødselsdagsfejring 2017
175: Martin A. Hansens nitten år i Brønshøj
176: Foredrag v/ Ole Juul
177: Facebook
178: Martin A. Hansen og Besættelsen
179: Nyt fra medlemmerne
180: Nyt fra Anders Thyrring Andersen
181: MUSEUM MARTIN
182: Filmprojekt
183: Interview med Guri Vesaas
184: Nye mødesteder
185: ”Dialogens kunstner” af Anders Bay
186: Kjeld Holm, ”Misklang og Samklang” – Træk af erindringens etik.

Nr. 14 – Maj 2017

Hent Nyhedsbrevet nr. 14 her

158: ”Orm og Tyr”-seminarer
159: Nye seminarer
160: Generalforsamling 2017
161: Bogudgivelse
162: Facebook
163: Fødselsdagsfejring
164: Nyt fra Aarhus-Gruppen
165: Prædiken ved Befrielsesgudstjeneste i Hadbjerg kirke, 4.maj 2017
166: Om filmen „Rejse paa Island“ – set med en islændings øjne
167: Liselund som ny samarbejdspartner
168: Nannas stil
170: FRA MELLEMVANG(EN) TIL SKOLEVANG(EN)
171: Foredrag

Nr. 13 – November 2016

Hent Nyhedsbrevet nr. 13 her

146: ”Orm og Tyr”-seminar på Emmaus
147: Nye ”Orm og Tyr” seminarer
148: Fødselsdagsfejring 2016
149: Udgivelse: ”Det Uomgængelige hus” (Hovedland 2016), Ole Juul
150: Foredrag
151: Facebook
152: Kommende møder og arrangementer
153: Nyt fra Aarhus-Gruppen
154: ”Løgneren” udgives på Spansk
155: Nyt fra medlemmerne
156: Nyt fra Anders Thyrring Andersen
157: Tilløb til en genlæsning af Orm og Tyr

Nr. 12 – Maj 2016

Hent Nyhedsbrevet nr. 12 her

136. ”Orm og Tyr”-seminar på Hadsten Højskole
137. Nye ”Orm og Tyr” seminarer
138. Generalforsamling med foredrag af Hans-Ole Hansen
139. Nyt fra lokalgruppen på Stevns
140. Udgivelser
141. Foredrag
142. Kronikker
143. Facebook
144: Diverse tekster
145. Tekst fundet i Svend Otto S.’s efterladte papirer

Nr. 11 – December 2015

Hent Nyhedsbrevet nr. 11 her

Meddelelser:
114. Generalforsamlingen i 2016 – årets tema ”Orm og tyr” – husk at betale kontingent
Særlig meddelelse:
115. Tage Skou-Hansen er død – mindeord ved Ole Juul og Anders Thyrring Andersen
Afholdte arrangementer:
116. Seminar i september på Folkeuniversitetscentret i Vemb
117. Foredragsaften på Stevns ved aktivitetsudvalget
Forfatterens fødselsdag d. 20. august 2015:
118. Pressemeddelelse vedr. valg af æresmedlem
119. Hans-Ole Hansens tale til Bjarne Nielsen Brovst
120. Takketale fra Bjarne Nielsen Brovst
121. Pressemeddelelse vedr. uddeling af MAH prisen
122. Tale til David Bugge ved Ole Juul
123. David Bugges takketale
Seminar på Hadsten Højskole, lørdag d. 16. maj:
124. Omtale af nyt tema og seminar 2016 – Orm og Tyr
Drøftelse af Martin A. Hansens natursyn og folkesyn:
125. Svar fra Bo Rasmussen
126. Anmeldelse af Bo Rasmussens nye bog
127. Jorn og Martin A. Hansen – folkesynet
Projektet ”Digter og landskab”:
128. Digter og Landskab – brugen af QR tags og App – Bjørn Popp
Forskellige aktiviteter vedr. forfatterskabet:
129. Anders Thyrring Andersen – aktiviteter siden sidst
Modtaget fra medlemmer af Landsforeningen:
130. Uddrag af liste over foredrag ved MAH, 1954
131. Indlæg ved medlem Bo Christensen
132. Kaj Axel Jensen – Martin A. Hansen ved min side
Ole Juul og forfatteren får ordet:
133. Min tilgang til og interesse for Martin A. Hansen
134. Martin A. Hansen til minde
135. Fra ”Løgneren” til ”Orm og Tyr”

Nr. 10 – Juni 2015

Hent Nyhedsbrevet nr. 10 her

Meddelelser:
96. D. 20. august uddeles Martin A. Hansen prisen og der udnævnes et nyt æresmedlem – Landsforeningens nye formand blev Ole Juul – aktivitetsudvalget / Stevnsgruppen planlægger 1 eller 2 møder til efteråret – to æresmedlemmer er afgået ved døden – forskellige meddelelser om kommende og afholdte aktiviteter vedr. MAH
Afholdte arrangementer:
97. Foredragsaften v/ Ejvind Nielsen fredag d. 13. marts om ”Løgneren”
98. Foredrag ved generalforsamlingen d. 23. april v/ Kaj Axel Jensen
Afholdelse af seminar i samarbejde med Emmaus, Haslev:
99. Hans-Ole Hansens fortælling om ”Gådegængeren på Sjælland”
100. Henning Nørhøj talte om ”Helten og digteren” – ”Lykkelige Kristoffer”
101. David Bugge holdt foredrag om Karen Blixens opgør med Martin A. Hansen – ”Han er min satan”
Drøftelse af Martin A. Hansens natursyn fra seminaret i Århus, 2014:
102. Anders Thyrring Andersens mundtlige indlæg på skrift
103. Bo Rasmussens skriftlige ”svar” efter seminaret
104. Svar fra Anders Thyrring Andersen
Ændringer i litteraturkanon for folkeskolen og gymnasiet:
105. Uddrag fra avisernes debat om sagen
Projektet ”Digter og landskab”:
106. Skiltning på ”Digterruten
107. De gamle pilehoveder ved ”Skoleengen” i Strøby og MAH
108. Guidning ad ”Digterruten”
109. Landskabsrummet og indvielse af ”Herregårdsladen” ved Osted
Modtaget fra medlemmer af Landsforeningen:
110. Liste over Martin A. Hansens mærkedage i 2015
111. Et par tekster af Ole Wivel om Martin A. Hansen
Forfatteren får ordet:
112. Om ”Løgneren” fra Dagbogen 1949
113. Udkast til ”Stemmen fra Bæltet”

Nr. 9 – November 2014

Hent Nyhedsbrevet nr. 9 her

Meddelelser:
81. Nyt æresmedlem i Landsforeningen – Hefte om scenografi og kostumer til ”Paradisæblerne” og manuskript til samme – Digter og landskab CD-ROM – forfatteren Ida Jessen er fyldt 50 år
Afholdte arrangementer:
82. Indvielse af rutepunkt nr. 6 – Holtug Kirke
83. Anders Thyrring Andersens prædiken i Holtug kirke
84. foredrag i Vallø ved Nina Swartz Petersen
85. Hans-Ole Hansens tale i Vallø
Kommende arrangementer:
86. Arrangement i Strøby fredag d. 13. marts 2015
87. Mit liv med ”Løgneren” ved Ejvind Nielsen
88. Maraton oplæsning af ”Løgneren” i Lejre
Fødselsdag og indvielse af projekt d. 20. august:
89. Indvielsen forløb
90. Hovedtaler ved indvielsen Hans Edward Nørregaard-Nielsen
91. Tale ved Anders Thyrring Andersen
92. Tale ved Hans-Ole Hansen
Modtaget fra medlemmer af Landsforeningen:
93. Brevhilsen og artikel om bogen ”Rejse på Island” ved Kaj Axel Jensen
94. Lidt omkring Martin A. Hansen ved Bo Christensen
Forfatteren får ordet:
95. ”Stedernes Sted” med indledning ved Anders Thyrring Andersen

Nr. 8 – Maj 2014

Hent Nyhedsbrevet nr. 8 her

Meddelelser:
71. Nye bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen – ny CD – bog om MAH af Thorkild Borup Jensen – opråb!
Foredrag ved generalforsamlingen 2014:
72. ”Hjemstavn og Valgstavn” ved Knud Sørensen
Seminar i Århus:
73. ”Opbrud og Hjemkomst: eventyret om Paradisæblerne”, M. Papazu
74. ”Vandring med en afdød far”, Hans-Ole Hansen
75. Billedhuggeren Claus Ørntoft
76. Anmeldelse af seminaret i Århus, Ole Juul
Sidste nyt vedr. projektet ”Digter og Landskab”:
77. Rapporter om projektet, projektlederen.
78. Indvielse af rutepunkt nr. 5 – Ranestedet Varpelev
79. Teaterprojektet
Forfatteren får ordet:
80. ”Dansk klima og dansk Folkekarakter”, Martin A. Hansen

Nr. 7 – November 2013

Hent Nyhedsbrevet nr. 7 her

Meddelelser:
59. Henvisning til interview fra Bogforum i net radioen ”Den anden Radio” – kommende arrangement i Århus – nye foldere i Landsforeningen.
MAH prisuddeling:
60. Anders Thyrring Andersen præsenterer prismodtager Ida Jessen
61. Forfatteren Ida Jessens takkrtale og uddrag af interview
Udnævnelse af æresmedlem:
62. Hans-Ole Hansen præsenterer Henrik Denman
63. Et Nyhedsbrev fejrer 25. år ved Henrik Denman
Indvielse af rutepunkt 2, Enghaven Strøby:
64. ”Digter og Landskabs” første rutepunkt indviet
Årets tema ”Hansen og Kierkegaard”:
65. Artiklen ”Øjeblikket” ved Martin A. Hansen
66. Anders Thyrring Andersens kommentarer til ”Øjeblikket”
Aktiviteter vedr. Martin A. Hansen:
67. Aktiviteter i skrift og tale
68. Bogforum i Bella Centret, København
Øvrige:
69. Sidste nyt om portrættet af forfatteren
70. Martin A. Hansen og kulturens væsen ved Monica Papazu

Nr. 6 – Maj 2013

Hent Nyhedsbrevet nr. 6 her

Meddelelser:
51. Generalforsamling 2013 – fødselsdagsfejringen d. 20. august 2013 – de første synlige tegn på projektet ”Digter og Landskab” – deltagelse i Bogforum i København i november måned.
Årets tema ”Hansen og Kierkegaard”:
52. Tekst fra Anders Kingo om ’Åndens hjemve – Kierkegaard og Hansen’
Aktiviteter vedr. Martin A. Hansen:
53. Aktiviteter hvor MAH forfatterskabet sættes ind i en sammenhæng.
54. Indvielse af MAH portræt i Haslev og historien bag portrættet.
55. Portrættet – et erindringsglimt ved Hans-Ole Hansen
Øvrige:
56. Martin A. Hansens novelle ”Paaskeklokken” – interview og tekststykke
57. Præsentation af det nye æresmedlem Ib Fischer Hansen
Martin A. Hansen får ordet:
58. Hos ”Hine Enkelte” – artikel af Martin A. Hansen – kommentar ved / ATA

Nr. 5 – November 2012

Hent Nyhedsbrevet nr. 5 her

Meddelelser:
37. Generalforsamling, salg af CD, nyt æresmedlem mv.
Årets tema – ”Hansen og Havsteen”:
38. ”Sven Havsteen-Mikkelsen 100 år” af Malene Linell Ibsen
39. ”Nordvejene” af Marianne Wirenfeldt Asmussen
40. ”Svee gård”. Erindringsnovelle af Hans-Ole Hansen
41. Fra en gæstebog, notater og tegninger fra Norge af Martin A. Hansen.
42. Kontrapunkt. Om Hansen og Havsteens samarbejde Anders Thyrring Andersen
43. Udgivelser om Havsteen i 100 året
44. Udstillinger af Havsteen i anledning af 100 året
Modtaget fra medlemmer:
45. ”Boghandler Calberg” af Kaare Vissing Andersen
46. ”Gæs på træk” af Kaare Vissing Andersen
Aktiviteter vedr. Martin A. Hansen (A og B):
47. Foredrag, forelæsninger mv. som redaktøren kender til
Øvrige:
48. Omtale af det nye æresmedlem Ib Fischer Hansen.
49. Foromtale af Kierkegaard-fejringen i 2013.
Martin A. Hansen får ordet:
50. ”Fugle i Atlanten viser vej til Island”

Nr. 4 – Maj 2012

Hent Nyhedsbrevet nr. 4 her

28. En rejse til Island
29. Om filmen ”Rejse på Island”
30. Et notat om venskaber
31a. Martin A. Hansen vandringen, marts 2012 – omtale
31b. Beretning om vandring i Martin A. Hansens fodspor
32. Femogtyve på digtertur i Varpelev
33. Fra en digters værksted
34. Hilsen til en stynet poppel
35. Det dialogisk-religiøse velfærdsprincip
36. Martin A. Hansen og udlandet

Nr. 3 – November 2011

Hent Nyhedsbrevet nr. 3 her

14. Tale til prismodtageren
15. Anders Thyrring Andersens takketale
16. Agerhøne statuetten
17. Landsforeningens første æresmedlem
18. Digter og landskab – status november 2011
19. Lokal aktionskomité under Landsforeningen
20. Aktionskommiteens første møde ”i forfatterens fodspor”
21. Litteraturen i naturen
22. En kanonforfatter i gymnasiet og på Facebook
23. Historien om mindestenen i Strøby
24. Sagaer – og smukke islandske benzintanke
25. Enorme Dynger af vulkansk Sand og Grus og Aske
26. MAH udstilling på Vallø Lokalhistoriske Arkiv
27. Så er ”Lykkelige Kristoffer” udkommet

Nr. 2 – Maj 2011

Hent Nyhedsbrevet nr. 2 her

9. omtale af cand.theol. Jørgen Jørgensens 60 års dag
10. status over projekt ”Landskabsrum” og ”Fortællesti”
11. Anders Fahnøe Buchs indlæg ved generalforsamlingen 2011
12. ”Martin A. Hansen og det moderne menneske”.
13. ”Lykkelige Kristoffer” med kommentarer ved Esther Kielberg

Nr. 1 – November 2010

Hent Nyhedsbrevet nr. 1 her

1. Citat – digt af MAH
2. Aktuelt om MAH infopavillonen ved Strøby Præstegård
3. Forpagtningsaftale for areal til infopavillon
4. Kirkestien i ”Enghaven”
5. ”Polspænding, forførelse og dialog hos Martin A. Hansen
6. CD: ”Løgn og Sandhed. Martin A. Hansen i lyd”
7. Martin A. Hansen og Facebook
8. Til minde om Henrik Kettel