Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Nyhedsbrevet

Maj 2020

Hent Nyhedsbrevet nr. 20 (nr. 241-262) – PDF

Af grunde, som enhver kender, er også Landsforeningen Martin A. Hansen blevet påvirket af den ’nedlukning’ af landet, som trådte i kraft medio marts. Vi har måttet aflyse og udsætte generalforsamlingen, som vi forventer at kunne afvikle d. 22. oktober i Lille Heddinge, Stevns. Følg med på aktivitetslisten på web www.martin-a-hansen.dk.

Desuden er også de planlagte seminarer om ”Martin A. Hansen og Skolen” blevet påvirket af epidemien, hvorfor vi har måtte aflyse og flytte til senere datoer. I august i fjor afholdt Landsforeningen et vellykket arrangement i Brønshøj, hvor vi bl.a. kunne uddele Martin A. Hansen-Prisen til cand. theol. og tidl. seminarielektor Jørgen Jørgensen.
Begrundelsestalen, som Hans-Ole Hansen holdt, og Jørgen Jørgensens takketale er nu tilgængelige og bliver bragt i dette Nyhedsbrev.

I skrivende stund ved vi ikke, om det er muligt at afholde et større arrangement, som vi plejer på Martin A. Hansens fødselsdag d. 20. august. Der vil efter al sandsynlighed blive tale om en alternativ markering af denne særlige dag i Landsforeningens historie.

75-årsdagen for befrielsen d. 5. maj 1945 blev markeret på anden måde, end man rundt omkring havde planlagt. Jørgen Jørgensen og jeg har fundet det rigtigt i den anledning at præsentere medlemmerne for centrale tekster af Martin A. Hansen.

Hvad angår etableringen af Martin A. Hansen Samlingen med tilhørende studierum skal det her oplyses, at samarbejdet med Emmaus, Haslev, er ophørt. I dette Nyhedsbrev kan vi så afsløre, at der om denne etablering, som er en stor opgave for Landsforeningen, er gode forhandlinger med Liselund v/Slagelse.

I Aarhus-Gruppen arbejder vi ihærdigt med temaet ”Martin A. Hansen og Skolen”, hvilket også vil fremgå af nedenstående, hvor vi kan præsentere to nye medlemmer.

Som formand har det naturligvis været lidt frustrerende, ikke at kunne indbyde til og afvikle møder som planlagt. Men andre foreninger har været ramt hårdere, og jeg ser nu med sindsro frem til, at arbejdet i Landsforeningen kan fortsætte med alle de gode tiltag, vi har på bedding, hvad angår oplysning om og formidling af forfatterskabet.

Herfra de bedste ønsker om en god, lang og virusfri sommer.

 

 


Tidligere Nyhedsbreve

Nr. 1 – November 2010

Hent Nyhedsbrevet her

1. Citat – digt af MAH
2. Aktuelt om MAH infopavillonen ved Strøby Præstegård
3. Forpagtningsaftale for areal til infopavillon
4. Kirkestien i ”Enghaven”
5. ”Polspænding, forførelse og dialog hos Martin A. Hansen
6. CD: ”Løgn og Sandhed. Martin A. Hansen i lyd”
7. Martin A. Hansen og Facebook
8. Til minde om Henrik Kettel

Nr. 2 – Maj 2011

Hent Nyhedsbrevet her

9. omtale af cand.theol. Jørgen Jørgensens 60 års dag
10. status over projekt ”Landskabsrum” og ”Fortællesti”
11. Anders Fahnøe Buchs indlæg ved generalforsamlingen 2011
12. ”Martin A. Hansen og det moderne menneske”.
13. ”Lykkelige Kristoffer” med kommentarer ved Esther Kielberg

Nr. 3 – November 2011

Hent Nyhedsbrevet her

14. Tale til prismodtageren
15. Anders Thyrring Andersens takketale
16. Agerhøne statuetten
17. Landsforeningens første æresmedlem
18. Digter og landskab – status november 2011
19. Lokal aktionskomité under Landsforeningen
20. Aktionskommiteens første møde ”i forfatterens fodspor”
21. Litteraturen i naturen
22. En kanonforfatter i gymnasiet og på Facebook
23. Historien om mindestenen i Strøby
24. Sagaer – og smukke islandske benzintanke
25. Enorme Dynger af vulkansk Sand og Grus og Aske
26. MAH udstilling på Vallø Lokalhistoriske Arkiv
27. Så er ”Lykkelige Kristoffer” udkommet

Nr. 4 – Maj 2012

Hent Nyhedsbrevet her

28. En rejse til Island
29. Om filmen ”Rejse på Island”
30. Et notat om venskaber
31a. Martin A. Hansen vandringen, marts 2012 – omtale
31b. Beretning om vandring i Martin A. Hansens fodspor
32. Femogtyve på digtertur i Varpelev
33. Fra en digters værksted
34. Hilsen til en stynet poppel
35. Det dialogisk-religiøse velfærdsprincip
36. Martin A. Hansen og udlandet

Nr. 5 – November 2012

Hent Nyhedsbrevet her

Meddelelser:
37. Generalforsamling, salg af CD, nyt æresmedlem mv.
Årets tema – ”Hansen og Havsteen”:
38. ”Sven Havsteen-Mikkelsen 100 år” af Malene Linell Ibsen
39. ”Nordvejene” af Marianne Wirenfeldt Asmussen
40. ”Svee gård”. Erindringsnovelle af Hans-Ole Hansen
41. Fra en gæstebog, notater og tegninger fra Norge af Martin A. Hansen.
42. Kontrapunkt. Om Hansen og Havsteens samarbejde Anders Thyrring Andersen
43. Udgivelser om Havsteen i 100 året
44. Udstillinger af Havsteen i anledning af 100 året
Modtaget fra medlemmer:
45. ”Boghandler Calberg” af Kaare Vissing Andersen
46. ”Gæs på træk” af Kaare Vissing Andersen
Aktiviteter vedr. Martin A. Hansen (A og B):
47. Foredrag, forelæsninger mv. som redaktøren kender til
Øvrige:
48. Omtale af det nye æresmedlem Ib Fischer Hansen.
49. Foromtale af Kierkegaard-fejringen i 2013.
Martin A. Hansen får ordet:
50. ”Fugle i Atlanten viser vej til Island”

Nr. 6 – Maj 2013

Hent Nyhedsbrevet her

Meddelelser:
51. Generalforsamling 2013 – fødselsdagsfejringen d. 20. august 2013 – de første synlige tegn på projektet ”Digter og Landskab” – deltagelse i Bogforum i København i november måned.
Årets tema ”Hansen og Kierkegaard”:
52. Tekst fra Anders Kingo om ’Åndens hjemve – Kierkegaard og Hansen’
Aktiviteter vedr. Martin A. Hansen:
53. Aktiviteter hvor MAH forfatterskabet sættes ind i en sammenhæng.
54. Indvielse af MAH portræt i Haslev og historien bag portrættet.
55. Portrættet – et erindringsglimt ved Hans-Ole Hansen
Øvrige:
56. Martin A. Hansens novelle ”Paaskeklokken” – interview og tekststykke
57. Præsentation af det nye æresmedlem Ib Fischer Hansen
Martin A. Hansen får ordet:
58. Hos ”Hine Enkelte” – artikel af Martin A. Hansen – kommentar ved / ATA

Nr. 7 – November 2013

Hent Nyhedsbrevet her

Meddelelser:
59. Henvisning til interview fra Bogforum i net radioen ”Den anden Radio” – kommende arrangement i Århus – nye foldere i Landsforeningen.
MAH prisuddeling:
60. Anders Thyrring Andersen præsenterer prismodtager Ida Jessen
61. Forfatteren Ida Jessens takkrtale og uddrag af interview
Udnævnelse af æresmedlem:
62. Hans-Ole Hansen præsenterer Henrik Denman
63. Et Nyhedsbrev fejrer 25. år ved Henrik Denman
Indvielse af rutepunkt 2, Enghaven Strøby:
64. ”Digter og Landskabs” første rutepunkt indviet
Årets tema ”Hansen og Kierkegaard”:
65. Artiklen ”Øjeblikket” ved Martin A. Hansen
66. Anders Thyrring Andersens kommentarer til ”Øjeblikket”
Aktiviteter vedr. Martin A. Hansen:
67. Aktiviteter i skrift og tale
68. Bogforum i Bella Centret, København
Øvrige:
69. Sidste nyt om portrættet af forfatteren
70. Martin A. Hansen og kulturens væsen ved Monica Papazu

Nr. 8 – Maj 2014

Hent Nyhedsbrevet her

Meddelelser:
71. Nye bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen – ny CD – bog om MAH af Thorkild Borup Jensen – opråb!
Foredrag ved generalforsamlingen 2014:
72. ”Hjemstavn og Valgstavn” ved Knud Sørensen
Seminar i Århus:
73. ”Opbrud og Hjemkomst: eventyret om Paradisæblerne”, M. Papazu
74. ”Vandring med en afdød far”, Hans-Ole Hansen
75. Billedhuggeren Claus Ørntoft
76. Anmeldelse af seminaret i Århus, Ole Juul
Sidste nyt vedr. projektet ”Digter og Landskab”:
77. Rapporter om projektet, projektlederen.
78. Indvielse af rutepunkt nr. 5 – Ranestedet Varpelev
79. Teaterprojektet
Forfatteren får ordet:
80. ”Dansk klima og dansk Folkekarakter”, Martin A. Hansen

Nr. 9 – November 2014

Hent Nyhedsbrevet her

Meddelelser:
81. Nyt æresmedlem i Landsforeningen – Hefte om scenografi og kostumer til ”Paradisæblerne” og manuskript til samme – Digter og landskab CD-ROM – forfatteren Ida Jessen er fyldt 50 år
Afholdte arrangementer:
82. Indvielse af rutepunkt nr. 6 – Holtug Kirke
83. Anders Thyrring Andersens prædiken i Holtug kirke
84. foredrag i Vallø ved Nina Swartz Petersen
85. Hans-Ole Hansens tale i Vallø
Kommende arrangementer:
86. Arrangement i Strøby fredag d. 13. marts 2015
87. Mit liv med ”Løgneren” ved Ejvind Nielsen
88. Maraton oplæsning af ”Løgneren” i Lejre
Fødselsdag og indvielse af projekt d. 20. august:
89. Indvielsen forløb
90. Hovedtaler ved indvielsen Hans Edward Nørregaard-Nielsen
91. Tale ved Anders Thyrring Andersen
92. Tale ved Hans-Ole Hansen
Modtaget fra medlemmer af Landsforeningen:
93. Brevhilsen og artikel om bogen ”Rejse på Island” ved Kaj Axel Jensen
94. Lidt omkring Martin A. Hansen ved Bo Christensen
Forfatteren får ordet:
95. ”Stedernes Sted” med indledning ved Anders Thyrring Andersen

Nr. 10 – Juni 2015

Hent Nyhedsbrevet her

Meddelelser:
96. D. 20. august uddeles Martin A. Hansen prisen og der udnævnes et nyt æresmedlem – Landsforeningens nye formand blev Ole Juul – aktivitetsudvalget / Stevnsgruppen planlægger 1 eller 2 møder til efteråret – to æresmedlemmer er afgået ved døden – forskellige meddelelser om kommende og afholdte aktiviteter vedr. MAH
Afholdte arrangementer:
97. Foredragsaften v/ Ejvind Nielsen fredag d. 13. marts om ”Løgneren”
98. Foredrag ved generalforsamlingen d. 23. april v/ Kaj Axel Jensen
Afholdelse af seminar i samarbejde med Emmaus, Haslev:
99. Hans-Ole Hansens fortælling om ”Gådegængeren på Sjælland”
100. Henning Nørhøj talte om ”Helten og digteren” – ”Lykkelige Kristoffer”
101. David Bugge holdt foredrag om Karen Blixens opgør med Martin A. Hansen – ”Han er min satan”
Drøftelse af Martin A. Hansens natursyn fra seminaret i Århus, 2014:
102. Anders Thyrring Andersens mundtlige indlæg på skrift
103. Bo Rasmussens skriftlige ”svar” efter seminaret
104. Svar fra Anders Thyrring Andersen
Ændringer i litteraturkanon for folkeskolen og gymnasiet:
105. Uddrag fra avisernes debat om sagen
Projektet ”Digter og landskab”:
106. Skiltning på ”Digterruten
107. De gamle pilehoveder ved ”Skoleengen” i Strøby og MAH
108. Guidning ad ”Digterruten”
109. Landskabsrummet og indvielse af ”Herregårdsladen” ved Osted
Modtaget fra medlemmer af Landsforeningen:
110. Liste over Martin A. Hansens mærkedage i 2015
111. Et par tekster af Ole Wivel om Martin A. Hansen
Forfatteren får ordet:
112. Om ”Løgneren” fra Dagbogen 1949
113. Udkast til ”Stemmen fra Bæltet”

Nr. 11 – December 2015

Hent Nyhedsbrevet her

Meddelelser:
114. Generalforsamlingen i 2016 – årets tema ”Orm og tyr” – husk at betale kontingent
Særlig meddelelse:
115. Tage Skou-Hansen er død – mindeord ved Ole Juul og Anders Thyrring Andersen
Afholdte arrangementer:
116. Seminar i september på Folkeuniversitetscentret i Vemb
117. Foredragsaften på Stevns ved aktivitetsudvalget
Forfatterens fødselsdag d. 20. august 2015:
118. Pressemeddelelse vedr. valg af æresmedlem
119. Hans-Ole Hansens tale til Bjarne Nielsen Brovst
120. Takketale fra Bjarne Nielsen Brovst
121. Pressemeddelelse vedr. uddeling af MAH prisen
122. Tale til David Bugge ved Ole Juul
123. David Bugges takketale
Seminar på Hadsten Højskole, lørdag d. 16. maj:
124. Omtale af nyt tema og seminar 2016 – Orm og Tyr
Drøftelse af Martin A. Hansens natursyn og folkesyn:
125. Svar fra Bo Rasmussen
126. Anmeldelse af Bo Rasmussens nye bog
127. Jorn og Martin A. Hansen – folkesynet
Projektet ”Digter og landskab”:
128. Digter og Landskab – brugen af QR tags og App – Bjørn Popp
Forskellige aktiviteter vedr. forfatterskabet:
129. Anders Thyrring Andersen – aktiviteter siden sidst
Modtaget fra medlemmer af Landsforeningen:
130. Uddrag af liste over foredrag ved MAH, 1954
131. Indlæg ved medlem Bo Christensen
132. Kaj Axel Jensen – Martin A. Hansen ved min side
Ole Juul og forfatteren får ordet:
133. Min tilgang til og interesse for Martin A. Hansen
134. Martin A. Hansen til minde
135. Fra ”Løgneren” til ”Orm og Tyr”

Nr. 12 – Maj 2016

Hent Nyhedsbrevet her

136. ”Orm og Tyr”-seminar på Hadsten Højskole
137. Nye ”Orm og Tyr” seminarer
138. Generalforsamling med foredrag af Hans-Ole Hansen
139. Nyt fra lokalgruppen på Stevns
140. Udgivelser
141. Foredrag
142. Kronikker
143. Facebook
144: Diverse tekster
145. Tekst fundet i Svend Otto S.’s efterladte papirer

Nr. 13 – November 2016

Hent Nyhedsbrevet her

146: ”Orm og Tyr”-seminar på Emmaus
147: Nye ”Orm og Tyr” seminarer
148: Fødselsdagsfejring 2016
149: Udgivelse: ”Det Uomgængelige hus” (Hovedland 2016), Ole Juul
150: Foredrag
151: Facebook
152: Kommende møder og arrangementer
153: Nyt fra Aarhus-Gruppen
154: ”Løgneren” udgives på Spansk
155: Nyt fra medlemmerne
156: Nyt fra Anders Thyrring Andersen
157: Tilløb til en genlæsning af Orm og Tyr

Nr. 14 – Maj 2017

Hent Nyhedsbrevet her

158: ”Orm og Tyr”-seminarer
159: Nye seminarer
160: Generalforsamling 2017
161: Bogudgivelse
162: Facebook
163: Fødselsdagsfejring
164: Nyt fra Aarhus-Gruppen
165: Prædiken ved Befrielsesgudstjeneste i Hadbjerg kirke, 4.maj 2017
166: Om filmen „Rejse paa Island“ – set med en islændings øjne
167: Liselund som ny samarbejdspartner
168: Nannas stil
170: FRA MELLEMVANG(EN) TIL SKOLEVANG(EN)
171: Foredrag

Nr. 15 – November 2017

Hent Nyhedsbrevet her

172: ”Martin A. Hansen og Kristendommen”. Seminar på Emmaus.
173: Sidste ”Orm og Tyr” seminar
174: Fødselsdagsfejring 2017
175: Martin A. Hansens nitten år i Brønshøj
176: Foredrag v/ Ole Juul
177: Facebook
178: Martin A. Hansen og Besættelsen
179: Nyt fra medlemmerne
180: Nyt fra Anders Thyrring Andersen
181: MUSEUM MARTIN
182: Filmprojekt
183: Interview med Guri Vesaas
184: Nye mødesteder
185: ”Dialogens kunstner” af Anders Bay
186: Kjeld Holm, ”Misklang og Samklang” – Træk af erindringens etik.

Nr. 16 – Maj 2018

Hent Nyhedsbrevet her

187: Seminarer om “Martin A. Hansen og Besættelsen”
188: Generalforsamlingen 2018
189: FOR FOLKETS FRIHED. Martin A. Hansen og Besættelsen
190: Uddrag fra bogen: “Fra en ufaglært kasserers hverdag”
191: Museum Martin
192: Tegning Frenderupgaard-dyssen
193: Høstsang m/melodi
194: Løgneren” er udkommet på spansk
195: Tro og overbevisning hos Martin A. Hansen med særlig henblik på “De fem forbandede år”
196: FRA INDIVID TIL FOLK – JULI 44
197: Kommende MAH-foredrag
198: “Soldaten og pigen”

Nr. 17 – November 2018

Hent Nyhedsbrevet her

199: ”Min mor Vera der lærte sig at væve”
200: Museum Martin: ”Kultøksen og afskeden”
201: ”Nyt lys over Martin A. Hansens rolle under Besættelsen”
202: Indtaling af “Juli 44” – Lyt til lydfilen her
203: Reception på Gyldendal
204: Martin A. Hansen – det tredje trin
205: Festtale af Johannes Riis i forb. m. udgivelsen af For Folkets Frihed.
206: For Folkets Frihed
207: Temadage
208: Erfaringer med tilrettelæggelse af seminarer
209: Martin A. Hansens møde med Valdemar Rørdam
210: Priser og medaljer: Martin A. Hansen prisen
211: Medaljer
212: Æresmedlemmer
213: Lokalgruppen Stevns
214: Generalforsamling 2019

Bilag til Nyhedsbrevet, artikel nr. 202: Lydfil med indtaling af ‘Juli 44’.

Nr. 18 – Maj 2019

Hent Nyhedsbrevet her

214: Generalforsamling 2019
215: Æresmedlem
216: Boghæfter
217: Efterskrift fra bogheftet ”Martin A. Hansen for Begyndere”
218: Relancering af Stevnsgruppen
219: Ullrich Rössing til minde
220: Fødselsdagsfejring
221: Martin A. Hansen og Besættelsen
222: Ragnhild og Elverråde
223: Museum MARTIN
224: Martin A. Hansen Samlingen
225: Daggry
226: Martin A. Hansen og Stevns
227: ”DE DØDE FOR TIDLIGT”

 

Nr. 19 – December 2019

Hent Nyhedsbrevet her

Nr. 228: En guidet tur i Martin A. Hansens Brønshøj
Nr. 229: Martin A. Hansen og Den københavnske Folkestrejke i sommeren 1944
Nr. 230: Takketale af Kaare Vissing Andersen
Nr. 231: ”Museum – Martin”
Nr. 232: Boghefte, Martin A. Hansen og Skolen
Nr. 233: Seminarer, Martin A. Hansen og Skolen
Nr. 234: Generalforsamling 2020
Nr. 235: Martin A. Hansen Samlingen, Emmaus, Haslev
Nr. 236: ”Martin A. Hansen – digtning, dæmoni og refleksionskrise”
Nr. 237: Bogudgivelse
Nr. 238: ”De døde for tidligt” – Del 2.

 

Nr. 20 – Maj 2020

Hent Nyhedbrevet her

241:  Bogheftet: ”Martin A. Hansen – skoletanker til tiden” og særtrykket ”Det daglige skolearbejde” del af anmeldelse ved Claus Grymer.
242: Martin A. Hansen – skoletanker til tiden ved forfatter af bogheftet Jens-Peter Noes Olesen.
243: Efterskrift – SKOLETANKER TIL TIDEN ved Jens-Peter Noes Olesen.
244: Landsforeningen – Lærerens historiefortælling ved Hans-Ole Hansen.
245: Forhandlinger med Liselund om Martin A. Hansen arkiv.
246: Seminarer, Martin A. Hansen og Skolen.
247: Ullrich Rössings bog ”Længst væk nede ved floden.
248: Indlæg ved Ida Gammelmark Bøgh – nyt medlem af Århus gruppen.
249: Begrundelsestale for uddeling af Martin A. Hansen-Prisen til Jørgen Jørgensen ved Hans-Ole Hansen.
250: Jørgen Jørgensens takketale.
251: Omtale af Martin A. Hansens indsats vedr. Knud Jensens køb af Gyldendal ved Ole Juul
252: NUETS LARM OCH MYTENS MÖRKA BRUNN. Den svenske forfatter Per Helge.
253: Økonomisk støtte fra ”Dorte-fonden” til aktivitet i Landsforeningens regi.
254: ”Museum – Martin”: Flagstangen ved Hans-Ole Hansen.
255: Deres død er vores frihed.
256: FOLK OG FRIHED – Nr. 28.
257: FOLK OG FRIHED – Nr. 40.
258: FRIT DANMARK.
259: Tegneserie, Jørgen Jørgensen.
260: “Op Alle de Ting (Martin A. Hansens Cykeltur)” – Kunstneren Jesper Christiansen.
261: Medlem Bo Christensen skriver om en ældre bog ”Den christelige Almueskole”.
262: Medlem af Landsforeningen Bo Christensen om sit første besøg ved gravstedet i Allerslev.