Martin A. Hansen-prisen

Da det kan være vanskeligt at få overblik over uddeling af priser og medaljer og udnævnelse til æresmedlem i Landsforeningen bliver tekst under 210, 211 og 212 faste punkter på web www.martin-a-hansen.dk

Prisen uddeles ca. hvert andet år.

Martin A. Hansen Prisen er foreløbig på kr. 4.000.- dertil en statuette med Landsforeningens bomærke – en agerhøne (skabt af kunstneren Ullrich Rössing). Prisen kan tildeles:

  1. En forsker eller formidler, som har bidraget væsentligt til uddybelse eller udbredelse af kendskabet til Martin A. Hansens forfatterskab eller liv.
  2. En forsker eller formidler, som har bidraget væsentligt til uddybelse eller udbredelse af vidensområder, som Martin A. Hansen beskæftigede sig med, herunder litteratur, teologi, historie, arkæologi og samfundsdebat.
  3. En udøvende kunstner, som har tolket Martin A. Hansens værker.
  4. En udøvende kunstner, hvis arbejder er inspireret af Martin A. Hansens forfatterskab eller hvis virke er i Martin A. Hansens ånd.

Prismodtageren udpeges af og prisen uddeles af bestyrelsen for Landsforeningen Martin A. Hansen efter indstilling fra et udvalg nedsat af bestyrelsen.

Prisen uddeles – når betingelserne er til stede herfor – på Martin A. Hansens fødselsdag den 20. august.

Uddelingen af Martin A. Hansen Prisen sker uden ansøgning. Prisen finansieres af Landsforeningen Martin A. Hansen.

Foreløbigt er følgende priser uddelt:

2011: ANDERS THYRRING ANDERSEN

Den 20. august 2011 modtog præst og mag. art. i litteratur Anders Thyrring Andersen prisen. Formanden Ole Visti Petersen i Landsforeningens sagde bl. a. følgende: bestyrelse har enstemmigt besluttet, at du skal være den første modtager af ”Martin A. Hansen Prisen”. Du er en fremragende formidler både skriftligt og mundtligt. Dine tekster ånder af engagement og stort overblik. Du er seriøs og grundig og passioneret interesseret i Martin A. Hansen. Det er derfor med glæde at jeg overrækker dig MAH-prisen.

2013: IDA JESSEN

Martin A. Hansen Prisen kan gives til en udøvende kunstner, hvis arbejder er inspireret af Martin A. Hansens forfatterskab, og hvis virke er i Martin A. Hansens ånd. Og forfatteren Ida Jessen har flere gange udtalt, at Martin A. Hansens forfatterskab har betydet meget for hende, og hendes eget forfatterskab kan ses som et nutidigt bud på en behandling af problemstillinger af mellemmenneskelig, etisk og religiøs karakter, som Martin A. Hansen på sin tid og sin måde også havde fat i. De to forfattere deler tillige fine, sanselige naturbeskrivelser og fortrolighed med tilværelsen på landet. (Johannes Riis).

2015: DAVID BUGGE

Martin A. Hansen prisen, som af Landsforeningen Martin A. Hansen uddeles ca. hvert andet år, går i år til lektor i systematisk teologi ved Aarhus universitet, David Bugge. I 2004 færdiggjorde Bugge sin Ph-D afhandling ”Digtning og etik hos Martin A. Hansen”, som året efter blev trykt og udgivet som bog med titlen ”Medusas søn”. (Titlen stammer fra novelleudkastet ”Alteret”). Bugges fortsatte forskningsarbejde inden for sammenhængen mellem teologi og litteratur har blandt teologer skabt en fornyet interesse for Martin A. Hansens forfatterskab, og med David Bugges blændende formidlingsevne er det lykkedes gennem foredrag også folkeligt at holde interessen for forfatterskabet ved lige. (Pressemeddelelse).

2017: JOHANNES RIIS

Og igen kan man så spørge: Hvad var det lige, der skete tilbage i 90’erne. Ja, der skete det lykkelige for Martin A. Hansens forfatterskab, at der kom et menneske til på Gyldendal, som havde samme sans for traditionen og rødderne og deres betydning for samfundet og demokratiet som Martin A. Hansen selv havde det. Det skete i og med, at bondesønnen og litteraturmanden Johannes Riis i 1994 blev Gyldendals litterære direktør. Johannes Riis havde siden midt 70’erne været tæt på ledelsen, bl.a. som leder af ”Samlerens Forlag ”.

Nu kom han selv til at sidde for bordenden i det store forlag. I 1999 blev der for udbredelsen af interessen for Martin A. Hansen sat et markant aftryk, da Gyldendal udgav ”Dagbøgerne”. ”Dagbøgerne” blev det store vendepunkt for optagetheden af forfatterskabet. Udgivelsen – som blev til i et tæt samarbejde mellem Johannes Riis, Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen – fik stor og positiv omtale overalt, og endte sågar til alles overraskelse på bestsellerlisten! (Ole Juul).

2019: JØRGEN JØRGENSEN

Teolog, seminarielektor og forfatter, den nu 68-årige Jørgen Jørgensen, tilbragte sin barndom med forældrene i syd-vest Tanzania. Han taler derfor stammesproget kinyamwezi. Han har undervist på Hjørring Seminarium (nu University College Nordjylland) i linjefaget kristendomskundskab og i faget kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Sammen med Anders Thyrring Andersen stod han for relanceringen af Martin A. Hansens forfatterskab fra 1991 og frem. Han arbejder fortsat med dette forfatterskab. Også på en bog om Martin A. Hansens fortælling om de forhistorisk-sakrale felter i landskaberne.

For snart mange år siden strejfede vi hinanden af to årsager. Den ene gjaldt Martin A. Hansens interesse for fortidens og oldtidens helligområder og kultsteder i de nordiske landskaber, forstærket gennem hans arbejde med kirkebogen Orm og Tyr som jeg jo som ung dreng blev draget med ind i. Den anden gjaldt dit og Anders Thyrring Andersens slidsomme arbejde med udgivelsen af Dagbøger i 1993 efter at Hemmelighedens kunstner var udkommet i 1991. (Del af tale ved Hans-Ole Hansen)

2022: OLE JUUL

Ole Juul er tidl. sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat, Århus Stift. Nu forfatter og foredragsholder. Forfatter til bøgerne “En kilde”, “Den tavse Gud”, “Eftertanker”, “Nye eftertanker”, “Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica”, “At være til stede”, “Det uomgængelige hus” og “Som fuglespor i sne – Ole Wivel og kristendommen”. Artikler og kronikker i tidsskrifter, fagblade og aviser. Holdt adskillige foredrag på højskoler og i sognegårde.

Som formand for Landsforeningen har du udvidet og videreført, hvad der var lagt af spor forud. Jeg vil her nævne det viderearbejde for Digterruten. Men ikke mindst er du optaget af det litterære arbejde. Du styrkede arbejdet med udgivelser, hvor jeg må nævne idéen til de såkaldte boghæfter, der kort og let tilgængeligt fremstiller de mange sider af forfatteren. Her lagde du selv ud med boghæftet “Martin A. Hansen for begyndere”. Du har i høj grad været inspirator til de studier, som har udmøntet sig i de forlagsudgivelser af antologier om forfatterskabet, vi har set de senere år. Hertil kommer så initiativ til og medvirken ved den række af seminarer om forfatterskabet, som har været og er et væsentligt led i et øget kendskab til Martin A. Hansen. (fra tale v. Henning Nørhøj)