Digter og Landskab

Igennem en årrække har Landsforeningen Martin A. Hansen haft en digterrute. Dvs. en rute i landskabet på Stevns omkring forfatterens barndomsegn, hvor seks rutepunkter er placeret på steder, som Martin A. Hansens liv og forfatterskab er knyttet til.

Punkterne illustrerer en sammenhæng mellem litteratur, landskab, kultur og natur.

Digterruten for Martin A. Hansen var den første af sin art i Danmark, og er siden fulgt op af ruter for andre forfattere. Det er interessante og smukke steder digterruten ‘Digter og Landskab’ bringer én hen. Fra Karens Bramsons “Solgård”, over stedet med resterne af Rane Johnsens middelaldergård og henrettelsesstedet “Lammehøj” til Holtug Kirke hvor kirkens bygmester ristede sit navn på en kridtkvader i korets væg, inden venderne tog ham.


Undervisningsmateriale

Download udvalgte noveller i pdf-format.

Der er skrevet et skuespil der bygger på novellen Paradisæblerne. Hent manus her.

Tag på tur med appen!

Brug vores app til at finde rundt på ruten, se billeder, læs – og lyt til – novellerne!