Bestyrelsen pr. 21. november 2022

Formand: Henning Nørhøj
Leragervej 1, 4690 Haslev
Tlf. 40 37 62 68
Mail: h.norhoj@gmail.com
Redaktør af nyhedsbreve, fondsansøgninger, kontakt til Stevnsgruppen.

Ida Røikjær Gammelmark
Høndrupvej 14, 8830 Tjele
Kontakt til Århusgruppen.

Gunnar Kragh
Dortheavej 11, 4660 St. Heddinge
Tlf.: 23 25 43 58
Mail: g.kr@waoomail.dk
Ansvarlig for aktiviteter på Stevns.

Signe Jyde Rössing
Tyvelse Bygade 24, 4171 Glumsø
Tlf.: 81 75 70 47
Mail: sj.roessing@gmail.com
Salgsansvarlig for bøger mm.

Søren Thomsen
Banegårdsgade 14, 1., 8000 Århus C
Mail: theolthomsen@gmail.com
Referent, suppleant for Mette Lise Rössing.

Kasserer: Jens Thøsing Andersen
Løvhøjen 5, 4690 Haslev
Tlf.: 41 41 56 31
Mail: jens@thoesing.dk

Suppleanter, mv.

Karen Secher Jensen
Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge
Tlf.: 56 52 22 45 / 28 54 59 63
Mail: kaj@dr.dk

Søren Thomsen
Banegårdsgade 14, 1., 8000 Århus C
Mail: theolthomsen@gmail.com

Konsulent for bestyrelsen Mette Lise Rössing
Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde
Tlf.: 29 21 61 02
Mail: roessing@mail.dk

Konsulent for bestyrelsen Ole Juul
Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten
Tlf.: 22 80 08 27
Mail: ole-juul@post.tele.dk

Observatør for menighedsrådet Strøby Kirke: Ikke besat

Øvrige

Bilagskontrollanter

Bo Michael Hansen
Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge
Tlf.: 56 21 72 12
Mail: bobi@webspeed.dk

Lars Asserhøj
Tåstrupvej 5, 4652 Hårlev
Tlf.: 56 50 13 50
Mail: lars@asserhoj.dk

Arbejdsgrupper mm.

“LILLE SALUM” – Martin A. Hansen samlingen
Henning Nørhøj (kontaktperson) – tlf.: 40 37 62 68 / mail: h.norhoj@gmail.com
Ole Juul
Jørgen Jørgensen
Mette Lise Rössing

Landsforeningens bogudgivelser
Henning Nørhøj
Ole Juul
Jørgen Jørgensen
Mette Lise Rössing

Stevnsgruppen
Gunnar Kragh (kontaktperson) – tlf. 23 25 43 58 / mail: g.kr.@waoomail.dk
Line Krogh Lay
Bo Michael Hansen
Lars Asserhøj
Karen Secher
Henning Nørhøj

Den litterære Århusgruppe
Aktive:
Ole Juul
David Bugge
Bo Rasmussen
Jørgen Jørgensen
Jens-Peter Noes Olesen
Ida Gammelmark
Søren Thomsen

Administratorer på Facebook
Henning Nørhøj, Signe Jyde Rössing mfl.

Webmaster
Patrick Røikjær Gammelmark
Høndrupvej 14, 8830 Tjele
Tlf.: 42 37 75 67
Mail: patrickroeikjaer@gmail.com

Landsforeningens CVR-nr.: 32 95 91 99

Bank: 2360 9027344779