Bestyrelsen pr. 15. august 2023:

Konstitueret formand: Søren Thomsen
Banegårdsgade 14, 1., 8000 Århus C
Tlf. 25 61 15 45 Mail: theolthomsen@gmail.com

Kasserer: Jens Thøsing Andersen
Løvhøjen 5, 4690 Haslev
Tlf.: 41 41 56 31 Mail: jens@thoesing.dk

Gunnar Kragh
Dortheavej 11, 4660 St. Heddinge
Tlf.: 23 25 43 58 Mail: g.kr@waoomail.dk
Ansvarlig for aktiviteter på Stevns.

Kim Jacobus Paulsen
Slots Alléen 44, 4200 Slagelse
Tlf.: 58 52 31 20 Mail: forstander@liselund.dk

Signe Jyde Rössing
Tyvelse Bygade 24, 4171 Glumsø
Tlf.: 81 75 70 47 Mail: sj.roessing@gmail.com
Salgsansvarlig for bøger mm.

Suppleanter, mv.

Karen Secher Jensen
Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge
Tlf.: 56 52 22 45 / 28 54 59 63 Mail: kaj@dr.dk

Konsulent for bestyrelsen Mette Lise Rössing
Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde
Tlf.: 29 21 61 02 Mail: roessing@mail.dk

Observatør for menighedsrådet Strøby Kirke:

Tine Vestermark – Nordstevns pastorat
Tlf.: 40 57 47 89 Mail: tinevestermark@netmail.dk
Ansvarlig for aktiviteter på Stevns.

Øvrige

Bilagskontrollanter

Bo Michael Hansen
Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge
Tlf.: 56 21 72 12
Mail: bobi@webspeed.dk

Lars Asserhøj
Tåstrupvej 5, 4652 Hårlev
Tlf.: 56 50 13 50
Mail: lars@asserhoj.dk

Arbejdsgrupper mm.

“LILLE SALUM” – Martin A. Hansen samlingen
Jørgen Jørgensen
Mette Lise Rössing

Landsforeningens bogudgivelser
Jørgen Jørgensen
Mette Lise Rössing

Stevnsgruppen
Gunnar Kragh (kontaktperson) – tlf. 23 25 43 58 / mail: g.kr.@waoomail.dk
Line Krogh Lay
Bo Michael Hansen
Lars Asserhøj
Karen Secher
Den litterære Århusgruppe
Aktive:
Ole Juul
David Bugge
Bo Rasmussen
Jørgen Jørgensen
Jens-Peter Noes Olesen
Ida Gammelmark
Søren Thomsen

Administratorer på Facebook
Signe Jyde Rössing mfl.

Webmaster
Patrick Røikjær Gammelmark
Høndrupvej 14, 8830 Tjele
Tlf.: 42 37 75 67 Mail: patrickroeikjaer@gmail.com

Landsforeningens CVR-nr.: 32 95 91 99

Bank: 2360 9027344779