Om Martin A. Hansen

Dette udvalg udgør en lille del af den meget omfattende litteratur om Martin A. Hansen, og er kun hentet blandt bøger og bidrag til bøger og tidsskrifter, ikke fra aviser. For en udførligere bibliografi henvises til Henrik Denman: Martin A. Hansen litteraturen. En bibliografi , Roskilde 1990.

(Anders Thyrring Andersen)

 • Andersen, Anders Thyrring: ”Midt i en refleksionstid. Martin A. Hansens dagbøger – kristendom og modernisme”, Kritik nr. 118, 1995.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”Afbrudt af en vis stor Georg. Martin A. Hansens ’Midsommerfesten’
  læst som en kristen modernismes opgør med ’det moderne gennembrud’”, Kritik nr. 135, 1998.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”Forførelse, tavshed og uret. Kierkegaard-inspirationen i Martin A. Hansens Løgneren ”, Spring nr. 14, 1999.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”Truth about the Liar”, Danish Literary Magazine nr. 17, 2000.
 • Andersen, Anders Thyrring og Jørgen Jørgensen (red.): Efterskrifter. Omkring Martin A. Hansens dagbøger , Kbh. 2001.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”Martin A. Hansen”, Danske digtere i det 20. århundrede , bind II, red. Anne-Marie Mai, Kbh. 2001.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”Portræt af Martin A. Hansen”, Dansk BiblioteksCenters Forfatterweb, 2002.
 • Andersen, Anders Thyrring (red.): PS. Om Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica , Kbh. 2005.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”’Som forførere og dog sanddru’. Strategisk skrift hos Martin A.
  Hansen og Søren Kierkegaard”, Sprog og forførelse. Om sandhed og løgn i religion og politik, litteratur og filosofi , red. Povl Götke, Kbh. 2008.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”’Man maa slippe Grundtvig for at faa fat i ham igen’. Martin A.
  Hansens forhold til Kierkegaard og Grundtvig”, Efterdønninger. Grundtvig 225 år. Vartovbogen 2008/09 , red. Bjørg Tulinius, Ole Morsing, Arne Ørtved og Henning Nielsen, Kbh. 2008.
 • Andersen, Anders Thyrring: „’Hochspannung zwischen zwei Polen’. Martin A. Hansens christlicher
  Modernismus“, Das Tor zur Moderne Positionen der dänischen Literatur der 1950er Jahre , red. Sven Hakon Rossel, Johs. Nørregaard Frandsen og Anne-Marie Mai, Wien 2009.
 • Andersen, Anders Thyrring: Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen , Kbh. 2011.
  Andersen, Anders Thyrring: ”Kristendom er nu. Om Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen”, Havsteen. Sven Havsteen-Mikkelsen , red. Malene Linell Ipsen, Kerteminde 2012.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”Et væv af dialoger. Den dialogisk-religiøse velfærdstematik hos
  Heretica-forfatterne og Martin A. Hansen”, Kættere, kællinger, kontormænd og andre kunstnere. Forfatterroller i den danske velfærdsstat , red. Anne-Marie Mai, Odense 2013.
 • Andersen, Anders Thyrring: ”Eksistens, dialog og skabelse. Hereticanerne og kristendommen”,
  Kontinuitet og radikalisme. Studenterkredsen og teologien i det 20. århundrede , red. Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt, Kbh. 2013.
 • Andersen, Frank Egholm: ”Gråfinker, æbler og kister. Døden som utopi i Martin A. Hansens ’Paradisæblerne’”, Tijdschrift voor Skandinavistiek nr. 1, 1984.
 • Andersen, Harry: ”Martin A. Hansens ‘Løgneren’”, Ord och Bild nr. 1, 1951.
 • Andersen, Harry: ”Martin A. Hansen og Jonatans Rejse”, Nordisk Tidsskrift 1961.
 • Andersen, Lise Præstgaard: ”’Jeg blev ved mit’. Et portræt af en gammel modstandsmand – og nogle tanker i den anledning”, Nordica nr. 18, 2001.
 • Andersen, Lotte Thyrring og Bruno Svindborg: Poetiske forposter. Jens Kruuse og Heretica – Breve 1942-72. Per Højholt og Heretica – Breve 1948-53 , Kbh. 2008.
 • Andersson, Arne: ”Tankar om Martin A. Hansens ’Lögnaren’”, Vett och vanvett , Stockholm 1985.
 • Bjørnvig, Thorkild: Martin A. Hansens Digtning , Kbh. 1949.
 • Bjørnvig, Thorkild: Kains Alter. Martin A. Hansens Digtning og Tænkning , Kbh. 1964.
 • Bjørnvig, Thorkild: Forsvar for Kains Alter. En kritisk Efterskrift , Kbh. 1965.
 • Brandt-Nielsen, E.: ”Evangeliets realistiske afmytologisering hos Martin A. Hansen”, Dansk Kirketidende 1969.
 • Brandt-Nielsen, E.: ”Natursynet hos Martin A. Hansen”, Præsteforeningens Blad nr. 27, 1987.
 • Brandt, Poul Thomas: “Camus og Hansen”, Allinge 2021
 • Brovst, Bjarne Nielsen: Martin A. Hansen og Stevns. Kirkerejserne 1948-52 , Herning 1987.
 • Brovst, Bjarne Nielsen: Martin A. Hansen. Bondesøn og digter , Århus 1991/2009.
 • Brovst, Bjarne Nielsen: Martin A. Hansens ungdom i digte, breve og dagbøger fra 1929-1945 , Kbh. 1992.
 • Bugge, David: ”Digterens janushoved. Forholdet mellem digtning og etik hos Martin A. Hansen, Karen Blixen og K.E. Løgstrup”, Transfiguration nr. 2, 2001.
 • Bugge, David (red.): Arvesyndens skønne Rose. Punktnedslag i Martin A. Hansens digtning , Kbh. 2002.
 • Bugge, David: ”Tabets blanke skat. Et motiv i Martin A. Hansens Løgneren”, Kunsthistoriske
  kontakter – tværfaglige dialoger , red. Hans Jørgen Frederiksen og Anne-Louise Sommer, Århus 2003.
 • Bugge, David: ”Den unge seers testamente. Martin A. Hansen om de dødsdømte frihedskæmperes afskedsbreve”, Præsteforeningens Blad nr. 17, 2005.
 • Bugge, David: Medusas Søn. Digtning og etik hos Martin A. Hansen , Kbh. 2005.
 • Bukdahl, Jørgen: ”Humanismens krise”, Spejling og Realitet , Kbh. 1962.
 • Bukdahl, Jørgen K.: ”Kains alter-debatten”, Studenterkredsen nr. 3, 1965.
 • Bukdahl, Jørgen K.: ”Martin A. Hansen som ’genoptager af de gamles eksistenstænkning’”, Vindrosen nr. 3, 1965.
 • Bukdahl, Jørgen K.: ”Martin A. Hansen og Grundtvig. Et synspunkt”, Vartovbogen , Kbh. 1965.
 • Bukdahl, Jørgen K.: ”Kains Alter krisen – en refleksionskrise”, Højskolebladet nr. 27, 1968.
 • Christensen, Erik M.: Ex auditorio. Kunst og ideer hos Martin A. Hansen , Fredensborg 1965.
 • Denman, Henrik og Henrik Kettel (red.): Martin A. Hansen i nutids lys. En bog fra Martin A. Hansen-seminar 1989 , Roskilde 1990.
 • Denman, Henrik: Martin A. Hansen litteraturen. En bibliografi , Roskilde 1990.
 • Denman, Henrik: Rejsende i kulturlandskabet. Med Martin A. Hansen på sporet af historien i landskabet , Kbh. 1997.
 • Diderichsen, Paul, H.V. Brøndsted og Povl Bagge: Videnskab og Livssyn , Kbh. 1952.
 • Eriksen, Dolores Jytta: Martin A. Hansen og pressen , Aalborg 1987.
 • Finnemann, Niels Ole: ”Fortællingen eller livet. Temaer i Martin A. Hansens forfatterskab”, Læs. Litteratur Æstetik Sprog 1, hefte 1-2, Aarhus 1988.
 • Frandsen-Roeger, Irene: ”Kvindeskikkelserne i Martin A. Hansens roman Løgneren”, Nordica nr. 6, 1989.
 • Fromm, Morten: ”Løgneren og selvet”, Psyke & Logos nr. 2, 2001.
 • Fürstenberg, Henrike: ”Das Tagebuch des Lügners – ein Vergleich zwischen Søren Kierkegaards
  Johannes aus „Forførerens Dagbog“ und Johannes Vig aus Martin A. Hansens Løgneren “, Das Tor zur Moderne Positionen der dänischen Literatur der 1950er Jahre , red. Sven Hakon Rossel, Johs. Nørregaard Frandsen og Anne-Marie Mai, Wien 2009.
 • Gjesing, Knud Bjarne: ”Martin A. Hansens mange stemmer – om ’Nu opgiver han’ og ’Kolonien’”, Nordica nr. 15, 1998.
 • Gleerup, Jørgen: ”Forvandlingens omveje. Om ’Natur og Kunst’”, Lys og blade. Festskrift til Povl Schmidt , Odense 1995.
 • Gårdhus, Niels: ”En skitse til et livssyn i Martin A. Hansens forfatterskab”, Dansk Udsyn 1989.
 • Heggelund, Kjell: ”Digtning og kristendom. Ideer og debatt omkring Martin A. Hansens forfatterskap”, Samtiden nr. 5, 1965.
 • Heggelund, Kjell: ”Livsmønstret og virkeligheden. Martin A. Hansens roman Løgneren”, Fiksjon og virkelighet , Oslo 1966.
 • Hellern, Victor: Martin A. Hansen. Studier i et forfatterskap , Kbh. 1958.
 • Henriksen, Aage: ”Martin A. Hansen”, Gotisk tid , Kbh. 1971.
 • Houkjær, Niels: ”Ordsprog, der hjælper. En proveniensanalyse af ordsprogsstoffet og dets litterære funktion i Martin A. Hansens Jonatans Rejse”, Danske Studier 1979.
 • Ingwersen, Niels and Faith: Martin A. Hansen , Boston 1976.
 • Jensen, Bernard Eric; “Fortids nærvær. Historikeren Martin A. Hansen”, Kbhvn 2020
 • Jensen, Thorkild Borup: ”Martin A. Hansen og fortællingen”, Spring nr. 15, 1999.
 • Jensen, Thorkild Borup: Martin A. Hansen. Portræt af forfatteren og forfatterskabet , Kbh. 2009.
 • Jessen, Jes Tange: ”Troldfuglen. En tolkning af ’Løgneren’”, Dansk Udsyn nr. 5-6, 1963.
 • Jessen, Jes Tange: ”Agerhønen. Et motiv hos Martin A. Hansen”, Dansk Udsyn nr. 1, 1967.
 • Juul, Ole: Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica , Kbh. 2009.
 • Juul, Ole: “Martin A. Hansen for begyndere”. Et boghæfte. 2019
 • Kettel, Henrik: Martin A. Hansens Forfatterskab. En bibliografi , Kbh. 1966.
 • Krejsager, Birgitte: Fortællerens rum. Et studie i Martin A. Hansens Orm og Tyr , Kbh. 1996.
 • Krejsager, Birgitte: ”Indtryk større end spegesild. Islandsrejsens impressionistiske landskaber og Martin A. Hansens landskabsstudier 1953-54”, Spring nr. 15, 1999.
 • Krohn, Aage: Martin A. Hansen og evangeliet , Kbh. 1979.
 • Larsen, Finn Stein: ”Det umulige dilemma”, Prosaens mønstre , Kbh. 1971.
 • Lehrmann, Ulrik: ”Den sidste skolelærerforfatter? Fortællingskultur, modernitet og
  bondelivs-skildring i Martin A. Hansens ’Nu opgiver han’ og ’Kolonien’”, Spring nr. 15, 1999.
 • Lings, Jens K. Kjelgård: ”Pigro, en sneppehund – og? Et tema i Løgneren”, Meddelelser fra Dansklærerforeningen nr. 3, 1967.
 • Lings, Jens K. Kjelgård: ”Graner, skjul og skjold. Kommentarer til et tema i Løgneren”, Meddelelser fra Dansklærerforeningen nr. 4, 1971.
 • Ljungberg, Henrik: ”Lindormens skrig”, Lyst og labyrint: en inspirationsbog , Kbh. 1991.
 • Ljungberg, Henrik: Den falske dagbog. Om Martin A. Hansens sidste roman, Løgneren , Kbh. 1994.
 • Loe, Thomas: ”Structure as Theme in Martin A. Hansens ‘The Liar’”, Scandinavica nr. 2, 1988.
 • Michelsen, Jimmi: ”Løgnens labyrint. En læsning af Martin A. Hansens Løgneren”, Synsvinkler nr. 3, 1992.
 • Michelsen, William: ”Om ’Kains Alter’ og Martin A. Hansen”, Meddelelser fra Dansklærerforeningen nr. 1, 1965.
 • Møller, Per Stig: ”Flaskens ånd. Analyse af Jonatans Rejse”, Nat uden daggry , Kbh. 1985.
 • Nielsen, Frederik: ”Martin A. Hansen”, Danske digtere i det 20. århundrede , bd. III, red. Frederik Nielsen og Ole Restrup, Kbh. 1966.
 • Nielsen, Frederik: Fra Martin A. Hansens værksted , Kbh. 1971.
 • Nielsen, Hans Jørn: Kætterier & Dialoger. Kulturkritik og litteratursyn i tidsskrifterne Heretica, Athenæum og Dialog , Aalborg 1986.
 • Nissen, Jakob: ”Standing on the Shoulders of Giants with my Head between my Feet. A Minister’s
  Reflections on Reception and Transformation in the Fiction of Martin A. Hansen”, Receptions and Transformations of the Bible , Århus 2009.
 • Nissen, Jan: ”En fortolkning af ’Løgneren’”, Dansk Udsyn nr. 6, 1959.
 • Nissen, Jan: ”Sneppen og den vilde ungdomskraft. En fortolkning af Løgneren”, Meddelelser fra Dansklærerforeningen nr. 4, 1966.
 • Nissen, Jan: Studiebog til Løgneren , Kbh. 1966.
 • Nissen, Jan: ”Det historiske udsagn som novelle”, Analyser af dansk kortprosa II, red. Jørgen Dines Johansen, Kbh. 1972.
 • Nissen, Jan: Den unge Martin A. Hansen. Dokumenter og kommentarer – en forfatterbiografisk
  studie , Kbh. 1974.
 • Nordentoft, Søren: ”Politik, arvesynd og idealisme”, Dansk Udsyn nr. 3, 1977.
 • Nørhøj, Henning: Martin A. Hansen – Digter og historiker”. Et boghæfte 2021.
 • Olesen, Jens-Peter Noes: “Martin A. Hansen: Skoletanker til tiden”, Et boghæfte 2020.
 • Poulsen, Kuno: “Læserens part i Martin A. Hansens forfatterskab”, Dansk Udsyn nr. 4, 1961.
 • Printz-Påhlson, Göran: ”The Liar: The Paradox of Fictional Communication in Martin A. Hansen”, Scandinavian Studies nr. 4, 1964.
 • Riiskjær, Niels: ”På sporet af udviklingsromanen. Om Martin A. Hansen og identitetsproblematikken”, Kritik nr. 37, 1976.
 • Rössing, Mette Lise, Hans-Ole Hansen og Henrik Denman (red.): Med en omstilling i øjet. Forfatteren Martin A. Hansen som billedkunstner , Roskilde 1989.
 • Schiødt, Hans Jørgen: “Høstgildet”, Litterære læseøvelser , Kbh. 1967.
 • Schow, H. Wayne: “Kierkegaardian Perspectives in Martin A. Hansen’s ‘The Liar’”, Critique. Studies in Modern Fiction nr. 3, 1973.
 • Skyum-Nielsen, Erik: ”’Lykkelige Kristoffer’ i evangelisk belysning”, Spring nr. 15, 1999.
  Stefánsson, Finn: ”Myte og syntese. Et kompositions- og livstolkningstema i Martin A. Hansens ’Agerhønen’”, Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1973.
 • Stidsen, Marianne: ”Hvad lyver Johannes egentlig om?”, Kritik nr. 206, 2012.
 • Svendsen, Erik: Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme , Kbh. 1998.
 • Svendsen, Erik: ”Martin A. Hansen og myten”, Spring nr. 15, 1999.
 • Sørensen, Birgit Dencker, Herdis Hoff Andersen, Jørn Møller og Kirsten Østergård: ”En
  sammenligning af Martin A. Hansens romaner ’Lykkelige Kristoffer’ og ’Løgneren’”, Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1971.
 • Sørensen, Lise: ”Alma – den frelsende læserinde. Martin A. Hansens novelle: Midsommerfesten”, Digternes damer , Kbh. 1964.
 • Sørensen, Jørgen: ”En sammenhæng i ’Løgneren’”, Meddelelser fra Dansklærerforeningen nr. 4, 1971.
 • Thomsen, Ole: ”’Frederiks Oprør’, kastratens kapitulation. Martin A. Hansen som komiker”, Dansk Udsyn 1989.
 • Thon, Jahn: Refleksjon – kritikk – protest. Forståelsesformer i unglitterære tidsskrifter: Heretica, Rondo og Profil , Oslo 2001.
 • Vest, Thora: ”Martin A. Hansen”, Dansk Udsyn 1950.
 • Wivel, Ole (red.): Martin A. Hansen til minde , Kbh. 1955.
 • Wivel, Ole: ”Omkring Kains Alter”, Kunsten og Krigen. Erindring og Debat , Kbh. 1965.
 • Wivel, Ole: Martin A. Hansen . Fra Barndommen til Krigens Aar , Kbh. 1967.
 • Wivel, Ole: Martin A. Hansen. Fra Krigens Aar til Døden , Kbh. 1969.
 • Wivel, Ole (red.): Omkring Løgneren , Kbh. 1971.
 • Woel, Cai M.: Martin A. Hansen. Liv og Digtning , Lille Skensved 1959.
 • Øye, Marie Kløvstad: Det gotiske og det romanske livstema. En studie i Martin A. Hansens Løgneren’ , Oslo-Bergen-Tromsø 1970.