Meddelelser

Martin A. Hansen og Stevns

8. august 2019

Udgivet som e-bog på Gyldendal af Anders Thyrring Andersen

Martin A. Hansen blev født i 1909 på en gård nær Strøby på Stevns. Og indtil 1931 boede han på Stevns, altså næsten halvdelen af sit liv. Det har sat sig mange og dybe spor i forfatterskabet. Der er ca. 60-90 af Martin A. Hansens tekster, som foregår på eller handler om Stevns.

I 2014 indviedes digterruten ’Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns’, etableret af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen. Sammenhængen mellem kultur og natur, litteratur og landskab, forfatterskab og biografi, er her synliggjort på en måde, der ikke tidligere var realiseret i Danmark.

Seks rutepunkter er placeret på steder, som Martin A. Hansens liv og forfatterskab er knyttet til. Ved hvert rutepunkt findes et plancheskilt. Til hvert af disse rutepunkter er valgt tre tekster, som i særlig grad hører sammen med netop dette sted. Med andre ord drejer det sig om i alt 18 tekster. Fra hver af de tre tekster er valgt to uddrag, som man kan høre oplæst via sin smartphone eller iPad, eller læse i Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns – Rutebogen, udarbejdet af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen og udgivet af Landsforeningen Martin A. Hansen i 2014. Foruden disse to tekstuddrag findes der for hver af rutepunkternes tre tekster et tredje uddrag, nemlig en kommentar fra Martin A. Hansen selv, hentet i essays, dagbøger eller breve.

Allerede tidligt i arbejdet med projektet var det Landsforeningens hensigt, at de tekster, som uddragene og kommentarerne er hentet fra, skulle udgives i fuld længde, idet formodningen er, at de, som benytter digterruten, vil føle et behov for at læse de anvendte tekster i deres helhed. Og samtidig er det en mulighed for andre Martin A. Hansen-interesserede at kunne læse en stor og vigtig del af forfatterskabets Stevns-relaterede tekster samlet ét sted, hvilket aldrig før har været muligt.

Martin A. Hansen og Stevns rummer følgende tekster: Edens Have, Stedernes Sted, Strudsen, Historien om et Træ, Eventyr i Enghaven, Paradisæblerne, Høstgildet, Septembertaagen, En Urtekost, Agerhønen, Synden, Morgenstunden, Midsommerkrans, En Hændelse, Bogen, Sagn i September, Hjemkomsten, Gamle Venner, Dobbeltportræt i karvskaaren Ramme, Tirad, Fuglene.

Af disse findes ”Stedernes Sted” kun i Aarhus Stiftstidende i 1944 og har aldrig tidligere været genoptrykt. Og ”En Hændelse” findes kun i Dagbøger, udgivet 1999.

Desuden rummer udgivelsen en indledning om Martin A. Hansen og Stevns og en efterskrift om Martin A. Hansens natursyn, begge skrevet af Anders Thyrring Andersen.

Endelig findes der i bogen en oversigt over rutepunkterne og de dertil knyttede tekster og en fortegnelse over de tekster i forfatterskabet, som med sikkerhed foregår på eller omhandler Stevns.


E-bogen kan bestilles hos boghandleren.

Man kan få yderligere oplysninger om fremskaffelse af e-bogen ved henvendelse til Gyldendal på tlf. 33 75 55 55.

Martin A. Hansen for begyndere

8. august 2019

”Martin A. Hansen for begyndere”
ved Ole Juul
36 sider
ISBN 978-87-997352-1-1

Pris kr. 40,- pr. stk.
Porto i DK kr. 20,-
I alt kr. 60.-


Uddrag af Claus Grymers anmeldelse i Kristeligt Dagblad lørdag d. 13. juli 2019

”Martin A. Hansen for begyndere”

”Indsigtsfuld og let læseligt boghefte af Ole Juul, formand for Landsforeningen Martin A. Hansen.

Heftet er det ene af flere planlagte om forfatteren og første udgivelse koncentrerer sig om det biografiske.

Udgivelsen opfylder et længe næret ønske fra landsforeningen om at kunne tilbyde såkaldte begyndere et materiale om Martin A. Hansen som forfatter og menneske.

Ole Juul gør med indsigtsfuld enkelthed rede for nogle hovedlinjer i Martin A. Hansens liv. Det sker ved anvendelse af billedmateriale, som i vidt omfang ikke tidligere har været benyttet.”

Anmeldelsen fik 5 af 6 stjerner.


Materialet kan bestilles ved henvendelse til:

Mette Lise Rössing

pr. mail roessing@mail.dk

eller pr. post:
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde.

Faktura lægges i forsendelsen.

Beløbet bedes betalt inden 14 dage, og mærket med boghefte 1 og fakturanummer.

Indkaldelse til fødselsdagsfejring 2019

30. juli 2019

I samarbejde med historiker og journalist Kaare Vissing Andersen inviterer ”Landsforeningen Martin A. Hansen” til fejring af forfatterens fødselsdag:

Tirsdag d. 20. august 2019
kl. 16:00 – 21:00
i Brønshøj, København

Fejringen er opdelt i to arrangementer:

1.
Vandring i lokalområdet kl. 16:00 til 18:00, hvor Vera og Martin A. Hansen boede i perioden 1935 til 1950. Som nygifte boede Martin A. Hansen og Vera på Fjenneslevvej, og her kom Hans-Ole til verden i 1939. Senere flyttede familien til Skolevangen, hvor Mette Lise blev født i 1943. Det var også i Brønshøj-området, Martin A. Hansen boede, da han gik ’under jorden’ i besættelsestiden. Undervejs vil Kaare Vissing Andersen fortælle om stederne og tiden i Brønshøj.

Deltagerne til denne første del skal regne med at være godt gående.

Vandringen begynder ved Kulturhuset Pilegården (tidligere medicinalvirksomheden LØVEN, hvor Martin A. Hansens svigermor Ida Jensen var ansat som økonoma).

Adresse: Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

2.
18:00 til 21:00 foregår fejringen i Kulturhuset Pilegården. Her kan man møde op, hvis man ikke ønsker at deltage i den forudgående byvandring.

Programmet for aftenen vil være følgende (ca-tider).

Kl. 18:00 – Ankomst til Kulturhuset Pilegården– velkomst, sang og indledning ved Landsforeningens formand Ole Juul.

Kl. 18:15 – Let middag. I slutningen af middagen er der mulighed for at købe det nye boghefte ”Martin A. Hansen for begyndere”, bogen ”Daggry” ved Jørgen Jørgensen og ”Martin A. Hansen og Stevns” en lydbog med 21 noveller og essays. Alle nye udgivelser fra i år.

Kl. 19:00 – Martin A. Hansen-Prisen uddeles til lektor, forfatter og forsker Jørgen Jørgensen.

Prisen motiveres af Hans-Ole Hansen og overrækkes af Ole Juul. Efter modtagelsen holder Jørgen Jørgensen en takketale.

Kl. 20:00 – Udnævnelse af nyt æresmedlem i Landsforeningen begrundes af Ole Juul.

Kl. 20:15 – Kaffe, te og lidt godt serveres og Martin A. Hansens høstsang synges. Aftenen rundes af med nyt fra Landsforeningen, og der bliver endnu engang mulighed for køb af de nye udgivelser.

Praktiske oplysninger:

Deltagelse i fejringen på Pilegården koster kr. 75. Beløbet kan betales i kontanter til Mette Lise i forbindelse med spisningen eller overføres via mobilepay til Ole Juul på 22 80 08 27.

Vigtigt – Vi har brug for en tilmelding – gerne pr. mail senest d. 12. august til Mette Lise Rössing: mail roessing@mail.dk eller pr. post Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde.

Meddel navn, hvor mange der kommer, og om I deltager i begge arrangementer.

Fejringen er for både medlemmer af ”Landsforeningen Martin A. Hansen” og andre interesserede og bliver annonceret i lokalavisen i Brønshøj. Invitationen udsendes pr. mail eller post til alle medlemmer og indsættes på web: www.martin-a-hansen.dk  og på facebook: Landsforeningen Martin A. Hansen.

Udgivelse 2019: Daggry

30. juli 2019

Daggry er en samling af udvalgte essays af Martin A. Hansen.

Ved læsning og fordybelse i disse centrale tekster får man en klar fornemmelse af, hvilke tanker Martin A. Hansen gjorde sig om tiden og kulturen.

Tidl. seminarielektor og førende Martin A. Hansen forsker Jørgen Jørgensen, Hjørring, har udvalgt de centrale essays til samlingen og forsynet dem med et omfattende noteapparat.

De tretten essays er:

 • Paa Vognbunden
 • Verdensromanen
 • Tilskueren som Teater
 • Moderne Religiøsitet
 • Øksen
 • Historie og Natur
 • Rentierfilosofi
 • Om Pessimisme
 • Ved Nytår 1949 – To nætter
 • Daggryet
 • Den mørke Middelalder
 • Intelligens og Masse
 • I Lunden

Heraf er fem aldrig genoptrykte essays: Moderne Religiøsitet, Historie og Natur, Rentierfilosofi, Om Pessimisme og I Lunden. Desuden bringes essayet Intelligens og Masse i den senest gennemarbejdede version fra 1948.

Daggry udkommer i forbindelse med Martin A. Hansens 110-års dag d.20.august 2019 og vil i boghandelen koste kr.249,95.

Bogen kan bestilles i forsalg til en pris af kr.200,00 (inkl. forsendelse) ved henvendelse på mail til Ole Juul, ole-juul@post.tele.dk

I mailen opgiver man sin postadresse, hvortil bogen vil blive sendt med oplysninger om betaling.

Arrangement, 4. marts 2019: Martin A. Hansen & Herfølge Sogn

19. februar 2019

I år er det 10 år siden ”Landsforeningen Martin A. Hansen” blev stiftet, og det er 70 år siden forfatteren som den første modtog litteraturprisen ”De gyldne Laurbær”.

I den anledning afholdes en Martin A. Hansen aften på Herfølge Bibliotek, i et samarbejde mellem biblioteket og Landsforeningen Martin A. Hansen. Men også ud fra et ønske om at udbrede kendskabet til forfatteren og måske få svar på, fra hvem han havde arvet sin fortælleevne.

Martin A. Hansens mor mente, at det nok var fra sønnens farfar, stevnsboen Jens Hansen fra Varpelev, der var god til at fortælle røverhistorier. Det kunne da ikke være fra hende eller fra den drikfældige morfar, brændehuggeren fra Grusbanken.

Det bliver således en aften, hvor der vil blive fortalt om forfatterens slægt på moderens side og med oplæsning fra udvalgte værker med relation til Herfølge Sogn. Arrangementet vil blive afsluttet bl.a. med en præsentation af digterruten på Stevns, der bygger på den indlysende opfattelse, at Martin A. Hansens forfatterskab i stort omfang bringer læseren ud i landskabet.

Bo Michael Hansen fra Vedskølle vil fortælle om forfatterens slægt på moderens side fra den historiske Skovboegn. En slægt, der gennem flere generationer kan føres tilbage til Vedskølle Overdrev og dermed også Herfølge Sogn. Den del af slægten har dog også rødder tilbage fra en indvandret jyde.

Der vil endvidere blive inddraget hændelser fra nabosognene og fra sognene på ”den anden side af åen”.
Karen Secher Jensen fra Tåstrup på Stevns vil læse op fra novellen ”Bogen” og fra erindringsskildringen ”Midsommerkrans”. Begge værker kan geografisk føres hen til steder i Herfølge Sogn.

Hans-Ole Hansen, forfatterens søn vil fortælle om digterruten på Stevns og om Landsforeningen Martin A. Hansens 10-årige virke. Han vil desuden præsentere den seneste bogudgivelse fra 2018, ”Martin A. Hansen og Besættelsen”.

Bo Michael Hansen

Arrangementet afholdes på Herfølge Bibliotek, Billesborgvej 1B, 4681 Herfølge, mandag den 4 . marts kl. 19.00 – 21.30, og er et samarbejde mellem Herfølge Bibliotek og Landsforeningen Martin A. Hansen.

Tilmelding er nødvendig og foretages via bibliotekets hjemmeside – eller på telefon 56672530 i bibliotekets åbningstid. Deltagelse er gratis.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.