Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Seminarer

Lørdag d. 16. maj, 10.00-16.30
Middelfart Sognegård
Foredrag v/Ole Juul, Jørgen Jørgensen og Jens Peter Noes-Olesen

Lørdag d. 19. september, 10.00-16.30
Skærum Mølle
Foredrag v/Ole Juul, Jørgen Jørgensen og Jens-Peter Noes Olesen

Lørdag d. 17. oktober, 10.00-16.30
Brønshøj
Foredrag v/Ole Juul, Jørgen Jørgensen og Henning Nørhøj

Forud for hvert seminar udsendes der til medlemmerne af Landsforeningen et særskilt program med yderligere oplysninger om de enkelte foredrag samt oplysninger om tilmeldinger m.m. Ønsker man at deltage i et af seminarerne, men ikke er medlem af Landsforeningen, kan man ved henvendelse til Ole Juul, mail: ole-juul@post.tele.dk får tilsendt programmet med de nødvendige oplysninger om foredragene og tilmelding. Oplysninger om seminarerne vil også kunne læses på FaceBook under Landsforeningen Martin A. Hansen.