Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul

Den 20. august, på Martin A. Hansens fødselsdag, blev Martin A. Hansen prisen tildelt Ole Juul.
Den fungerende formand, Henning motiverede prisoverrækkelsen med flg.:

I kronikker og artikler har du i dagspressen flittigt og vedholdende gjort opmærksom på Martin A. Hansens forfatterskab og dets betydning ikke mindst som udfordring for en menneskeliggørelse af det samfund, vi lever i i dag. I en kronik i Jyllands-Posten i dette forår gjorde du opmærksom på, at vi høj har brug for kunstnere og digtere, der på ny indskriver sig i en trodsig forventning til fremtiden båret af et evangelisk håb. Her peger du netop på Martin A. Hansen, der ved sin egen litterære indsats gjorde opmærksom på den bevidsthed om ansvar og ret, som ligger dybt i vort folk, og som nu skal være bærende i efterkrigstidens moralske og kulturelle krise. Du gør også i samme kronik opmærksom på, hvordan Martin A. Hansen arbejdede på at bryde den mur ned, der var mellem det læsende folk og den nye forfattergeneration, der til trods for egen famlende kristne overbevisning alligevel ville hente det frem af traditionen, der kunne bære igennem. Det er hvad du også bringer frem i din seneste bog om Som formand for Landsforeningen har du udvidet og videreført, hvad der var lagt af spor forud. Jeg vil her nævne det videre arbejde for Digterruten. Men ikke mindst er du optaget af det litterære arbejde. Du styrkede arbejdet med udgivelser, hvor jeg må nævne idéen til de såkaldte boghæfter, der kort og let tilgængeligt fremstiller de mange sider af forfatteren. Her lagde du selv ud med boghæftet ”Martin A. Hansen for begyndere”. Du har i høj gang været inspirator til de studier, som har udmøntet sig i de forlagsudgivelser af antologier om forfatterskabet, vi har set de senere år. Hertil kommer så initiativ til og medvirken ved den række af seminarer om forfatterskabet, som har været og er et væsentligt led i et øget kendskab til Martin A. Hansen.

Med stor energi og et udpræget organisationstalent har du som formand væsentligt styrket Landsforeningens arbejde. Ikke mindst vil jeg fremhæve den ihærdighed, hvormed løbende du har bombarderet dagspressen med informationer om Landsforeningens arbejde.

Dit arbejde fortsætter. På dit skrivebord ligger der helt sikkert skitser og idéer til et eller flere boghæfter, som skal ud, ligesom du griber til tasterne for at forfatte en kronik, når du finder at Martin A. Hansen har et ord til tiden, som du kan gøre til dit eller rettere underbygge dit anliggende med. Hertil kommer, at du står bestyrelsen bi med gode råd og idéer. Du følger Landsforeningens arbejde tæt og som fungerende formand for Landsforeningen ser man sig på sikker grund med den indsigt, du villigt bidrager med.