Meddelelser

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Lørdag d. 23. april kl. 13:00 til 17:15

Emmaus – galleri og kursuscenter
Højskolevej 9, Haslev

Program

13:00 – Velkomst ved konstitueret formand Henning Nørhøj, indledning og fællessang.

13:15 – Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.      

14:45 – Kaffe, te og brød. Under spisepausen sælges der bøger af og om Martin A. Hansen. Pausen afsluttes med det traditionelle lotteri med gaver og en fællessang.

16:00 – Foredrag ved Ole Juul om ”Degnen på Sandø” Martin A. Hansens bog ”Løgneren”.  

17:15 – Afslutning med fællessang.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.                                                   
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2022.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest fredag d. 8. april.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021.  
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 og fastlæggelse af kontingent for 2023.
 8. Valg til bestyrelsen. Ingen er på valg.
 9. Valg af to suppleanter. Karen Secher Jensen er villig til at fortsætte som suppleant. Søren Thomsen er ikke på valg.          
 10. Valg af bilagskontrollant: Bo Michael Hansen er ikke på valg i år. Lars P. Asserhøj er på valg og han vil stoppe som bilagskontrollant. Vi skal derfor vælge en ny til posten.
 11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Der er i år ingen pligt til at tilmelde sig på forhånd til årets generalforsamling.

Kaffe /te / smørrebrød og lotteriseddel koster kr. 50.- pr. person, beløbet kan betales via Mobile Pay 29216102 (mærk beløbet med navn) eller betales kontant på dagen.

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter her.

Temadag om Martin A. Hansen: eksistens – skole – historie

Lørdag den 21. maj 2022

Liselund Højskole
Slotsalleen 44
4200 Slagelse

Landsforeningen Martin A. Hansen i samarbejde med Liselund Højskole.

Martin A. Hansen (1909–1955) er hovedsageligt kendt som forfatteren, der med sine romaner, noveller og skildringer blev en toneangivende stemme i efterkrigstidens danske litteratur. Men Martin A. Hansen har især gennem sine essays været en stærk stemme i debat om menneskesyn og skole og med sit kulturhistoriske værk, Orm og Tyr gjorde han sig gældende som historiker. Med denne temadag vil vi beskæftige os nærmere med netop disse sider af Martin A. Hansens tankeverden.


Program for temadagen

10.00: Ankomst, kaffe, velkomst ved Landsforeningens formand Ida Røikjær Gammelmark og forstander Kim Jacobus Paulsen, Liselund Højskole.

10.30: Jørgen Jørgensen
Cand. theol. fhv. lektor ved læreruddannelsen, udgiver bl.a. af ”Dagbøger 1931-55”. redaktør af ”For folkets skyld”. Martin A. Hansen og besættelsen, ”Daggry. Essays om eksistens og livsanskuelse”

Martin A. Hansens tanker til tiden

I Martin A. Hansens essays, dagbøger og breve til venner, samt i hans skildringer af barndom og opvækst finder vi udsagn om og stillingtagen til den menneskelige eksistens og dens problematik. Refleksioner over så forskelligartede temaer som ansvar, at være digter, tradition, evangeliets forhold til kirken, frihed og demokrati og kundskab kommer her til udtryk. Martin A. Hansen tænkte dybt og originalt. Foredraget vil fremlægge Martin A, Hansens tankeverden, så det bliver klart, at hans tanker på ingen måde blot var bundet blot til egne erfaringer og egen tid. I Martin A. Hansens refleksioner er der et ”overskud”, der gør ham stadig aktuel og udfordrende.

12.00: Frokost

13.00: Jens-Peter Noes Olesen
Cand.mag. i religionsvidenskab og filosofi. Lektor i læreruddannelsen. Forfatter til boghæftet Martin A. Hansen og skolen

Skolen og dannelsens forunderlige mulighed

Det er uoverkommeligt at holde skole. Enhver, der med alvor har givet sig i kast med lærergerningen, ved det af erfaring, men det er ikke alle, der med baggrund i det praktiske kendskab forsøger at artikulere, hvori vanskelighederne består. Martin A. Hansen vidste fra sin mangeårige beskæftigelse med lærerarbejdet god besked med disse forhold, og han gjorde omfattende overvejelser over de problemer, som skolen og læreren er konfronteret med.

Foredraget fremdrager og belyser nogle af de centrale synspunkter, som Martin A. Hansen fremsætter i sine overvejelser angående skole- og lærerarbejde. De fremstår med en karakteristisk etisk forpligtigelseskarakter og anviser vejen for et uopgiveligt håb på skolens vegne. For nok vidste han, det er uoverkommeligt at holde skole, men samtidig holdt han sig også for øje, at bevidstheden om dette afmægtige forhold kan åbenbare dannelsens forunderlige mulighed. Dette gør enhver eftertid klogt i at lade sig inspirere af.

14.30: Pause med kaffe

Præsentation af ”Lille Salum”, Martin A. Hansen samlingen

15.00: Henning Nørhøj
Cand.theol. og historiker. Fhv. lektor i læreruddannelsen og Højskoleforstander. Forfatter til lærebøger til folkeskolen, gymnasiet og læreruddannelsen. Forfatter til boghæftet ”Martin A. Hansen – digter og historiker”

Martin A. Hansen – digter og historiker

Martin A. Hansen er kendt for sine romaner og noveller. Romanen Løgneren var pligtlæsning i skolen i et par årtier og var forlaget Gyldendals store salgssucces i 1950erne. Men Martin A. Hansen var også historiker og historiefortæller. To af hans romaner kan betegnes som historiske romaner, og hans historiestudier og research kom frem for alt til udtryk i det kulturhistoriske værk Orm og Tyr. Hertil kommer en række essays med tanker om historiens betydning.

Foredraget vil beskæftige sig med den inspiration, som Martin A. Hansen fik fra barndommens fortællemiljø dvs. både fra hans hjem, familie og mødet med historiefortællingen i skolen.  I de to historiske romaner, Jonatans Rejse og Lykkelige Kristoffer møder vi Martin A. Hansen som fortælleren, mens vi i Orm og Tyr ser det  faghistoriske arbejde forenet med hans fortælleevne. Hertil kommer Martin A. Hansens særlige forståelse af forholdet mellem det nordiske livssyn og kristendommen, sådan som den fremgår af Orm og Tyr.

16.30: Afslutning


Pris:  450 kr. inkl. frokost og 2 x kaffe.

Betalingen kan ske via Mobile Pay nr. 675116 med angivelse af teksten ”MAH”
eller via Nordea Lokalbank, Haslev, konto (2360) 9027344779 tekstet ”MAH”.

Tilmelding til:
Liselund Højskole, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse. Mail: liselund@liselund.dk 
Eller: Landsforeningen Martin A. Hansen v. Mette Lise Rössing. Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, Mail: roessing@mettelise

Husk at tilmeldingsfristen er 13. maj 2022.

Ny kasserer i Landsforeningen Martin A. Hansen

Mit navn er Jens Thøsing Andersen, og efter generalforsamlingen i Lille Heddinge i 2021 er jeg tiltrådt som kasserer.

Jeg er bosiddende i Haslev og glæder mig til samarbejdet i foreningen.

Jeg er nu pensionist; men har tidligere arbejdet i folkeskolen som lærer og leder. En tid var jeg højskolelærer og i mange år endvidere leder af en aftenskole.

Når I indmelder jer, så angiv venligst navn, adresse, telefonnr. og mailadresse!

Beløbet er 200 kr. pr. år og 300 kr. for par. For medlemskabet får I nyhedsbreve, invitation til arrangementer og til generalforsamlingen.

Beløbet kan indbetales til Nordea på reg. nr. 2360 kontonr. 9027 344 779

Med ønsket om et godt samarbejde
Jens Thøsing Andersen
tlf. 4141 5631
mail: jens@thoesing.dk

Nye tiltag i foreningen

Digterruten. I Strøby på Stevns er den længe ventede afslutning på Digterruten i fuld gang.

Lille Salum. På Liselund Seniorhøjskole er rummet Lille Salum blevet indviet på forfatterens fødselsdag d. 20. august 2021.

Nyhedsbrevet

Landsforeningen udsender et omfattende og informativt nyhedsbrev ud til alle medlemmerne to gange om året.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.

Aktiviteter og foredragsholdere

Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.