Meddelelser

Formandens brev til medlemmerne

Bestyrelsen for Landsforeningen har som formål at udbrede kendskabet til Martin A. Hansens forfatterskab. Vi bruger derfor megen energi på udgivelser. Martin A. Hansen var en mangfoldig personlighed. Han var først og fremmest digteren, men ikke mindst historiker – og så kunstner. Denne side af forfatterens talent er nu udkommet i bogform.

Udgivelsen har titlen “Med en omstilling i øjet. Martin A. Hansen og kunsten” – linket går til bogen i vores webshop.

Bogen er på knapt 150 sider og har 90 illustrationer – en betydelig forøgelse af den oprindelige bog.

Bogen er også aktuel fordi der for første gang er mulighed for at se billedværker på Liselund Seniorhøjskole ved Slagelse.

Og så er der en bog på vej om Martin A. Hansen og skolen. Titlen er: “Til barnets bedste”, og udkommer d. 1. august i år på forlaget Hovedland. Bogen vil blive præsenteret ved det årlige arrangement på Martin A. Hansens fødselsdag den 20. august i Strøby sognehus.

Landsforeningen udsender i slutningen af maj et nyhedsbrev (nr. 26).

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Lørdag d. 29. april 2023, kl. 13:00 til 17:00

Liselund Seniorhøjskole
Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Program

13.00 – Velkomst v. formand for Landsforeningen, Henning Nørhøj.
13.15 – Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.      
14.30 – Kaffe
– Mulighed for salg af bøger af og om Martin A. Hansen. Præsentation af Lille Salum
– Lotteri
15.30 – Foredrag ved Ole Juul: “Venskabet og arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Ole Wivel”.
17.00 – Kaffe og afslutning med fællessang.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.                                                                                                 
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2023.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  – Bestyrelsen foreslår at strege det punkt i vedtægterne, der binder generalforsamlingen til Stevns kommune.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.  
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2024.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af to suppleanter.
 10. Valg af bilagskontrollant
 11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter her.


                          *NB. forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest fredag d. 14. april.

Formand for Landsforeningen Henning Nørhøj.

                    Leragervej 1, 4690 Haslev, Tlf.: 40376268, mail: hnorhoj@gmail.com


Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen sker til Ida Gammelmark på tlf.: 22 32 95 75, eller via mail: idagammelmark@gmail.com

Kaffe / te / lotteriseddel koster kr. 50,- pr. person. Beløbet kan betales via Mobile Pay (mærk beløbet med navn) – ellers kan det betales kontant på dagen.

Haslev den 6. marts 2023
Henning Nørhøj,
Formand

Nye tiltag i foreningen

Digterruten. I Strøby på Stevns er den længe ventede afslutning på Digterruten i fuld gang.

Lille Salum. På Liselund Seniorhøjskole er rummet Lille Salum blevet indviet på forfatterens fødselsdag d. 20. august 2021.

Nyhedsbrevet

Landsforeningen udsender et omfattende og informativt nyhedsbrev ud til alle medlemmerne to gange om året.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.

Aktiviteter og foredragsholdere

Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.