Seminarer

Temadag: Martin A. Hansen og kunsten
Lørdag den 29. oktober 2022
  Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev


Landsforeningen Martin A. Hansen i samarbejde med Emmaus.


”Om Maleri ved jeg en Del, jeg har nemlig forhen malet lidt og ved hvordan det ikke skal være” – skriver Martin A. Hansen med mild ironi i et essay fra 1954, ”Maleriet der endte i Ilden”.

Martin A. Hansen tegnende ofte før hans skrev. Han tegnede ”Lykkelige Kristoffer”. Han tegnede Sandø inden han skrev Løgneren. Martin A. Hansen malede og tegnede sin barndomsegn og dens folk, som dernæst indgik i hans prosa. Han knyttede et tæt venskabsbånd til Sven Havsteen-Mikkelsen og boede en tid på Sigurd Swanes ”Malergård”.

Program for temadagen         

LØRDAG D. 29. OKTOBER

10.00        Ankomst, kaffe, velkomst ved Landsforeningens næstformand Henning Nørhøj og daglig leder af Emmaus, Niels Jørgen Hansen

10.30        Jørgen Jørgensen
Cand. theol. fhv. lektor ved læreruddannelsen, udgiver bl.a. af ”Dagbøger 1931-55”. Redaktør af ”For folkets skyld – Martin A. Hansen og besættelsen”, samt ”Daggry – Essays om eksistens og livsanskuelse”.

Martin A. Hansen og folkekunsten
Kunsten forstået som det rene udtryk for folkesindets levende møde med kulturepoken var et centralt anliggende for Martin A. Hansen. Det var også i dette lys, han forsøgte at nå frem til en nærmere bestemmelse af det yderst vanskelige og flertydige begreb ’folkekunst’. Begrebet var af nyere dato, men hvad dækkede det over? I den forbindelse skelnede han mellem folkekunst med rødder tilbage til middelalderens tidsalder og verdenssyn der var forbundet med folkesindet som kvalitativ målestok, og den mere udflydende tale om folkelig kunst.
Afklaringen tog form af historiske studier, hvor Martin A. Hansen påviste hvorledes middelalderens kunst blev videreført indenfor nordisk almuekultur qua håndværk og arkitektur. Denne videreførelse fortsatte indtil slutningen af 1700-tallet, hvorefter folkekunstens kilder – det levende møde mellem en kulturepoke og folkesindet – tørrede ud. På det grundlag erklærede Martin A. Hansen den nordiske folkekunst for død. Det nyttede ikke at tro, at den kunne genoplives i dens gamle form. Konsekvensen var ikke pessimisme, men at vi måtte forlige os med det uundgåelige, at forskellen mellem almuekulturens folkekunst og officiel kunst var blevet udvisket. I nyere tid var folkeenhed også kulturenhed og Martin A. Hansen erklærede den gode nutidige kunst som værende folkekunst, også selv om den af folket blev vraget som ufolkelig. 1953 gav Martin A. Hansens opfattelse anledning til en kontrovers med kunstneren Asger Jorn.

12.00        Frokost

13.00        Anders Thyrring Andersen
Mag.art. i litteraturhistorie, sognepræst. Modtager af Blicherprisen 2009 og Martin A. Hansen Prisen 2011. Har bl.a. skrevet Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen (2011). Har stået for flere udgivelser af Martin A. Hansen, heriblandt Dagbøger 1931-55 (1999) og Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (2004). Bidragyder til udstillingsbogen Havsteen (2012).

Kontrapunkt. Om arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen
Foredraget skildrer mødet, venskabet og arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen. De to havde flere venner tilfælles fra kredsen omkring tidsskriftet Heretica, ikke mindst Ole Wivel, med hvem de som forberedelse til det fælles værk Orm og Tyr (1952) foretog en lang række rejser i Danmark og det øvrige Skandinavien, de såkaldte kirkerejser. Senere fulgte flere andre rejser og bogudgivelser. Mødet og samarbejdet med Sven Havsteen-Mikkelsen blev i en årrække et af de væsentligste elementer i Martin A. Hansens tilværelse og var med til at sende forfatterskabet i en ny retning. Ligesom Hansen fik kolossal betydning for Havsteens udvikling som en kristen maler. Såvel Martin A. Hansen som Sven Havsteen-Mikkelsen befandt sig i et spændingsfelt mellem tradition og modernitet. De var absolut ikke blot bagudvendte, således som den kulturradikale kunst- og litteraturkritik har påstået. Begge kunstnere kan betegnes som kristne modernister, idet de formåede at forene et modernistisk formsprog med en kristen tro.

14.30        Pause med kaffe

15.00         Henning Nørhøj
Cand. theol. og historiker. Har været ansat i læreruddannelsen og forstander for Rønde Højskole, samt sognepræst i Vig. Forfatter til lærebøger i folkeskole, gymnasium og læreruddannelse, næstformand for Landsforeningen Martin A. Hansen.

Martin A. Hansen hos Swanerne
I efteråret 1949 boede Martin A. Hansen dels på Malergården, dels på det nærliggende landarbejderhus, det gule hus. Her blev hans berømte roman ”Løgneren” til. Og her blev Martin A. Hansen malet af både Sigurd, Gerda og Hanne Swane. Foredraget vil skildre Martin A. Hansens kamp med at få sit manuskript færdigt, hans ture rundt i Odsherred, samt hans forhold til Swane-familien.

16.30    Afslutning


Pris: kr. 350,- inkl. 2 x kaffe og frokost.

Tilmelding og yderligere info:
www.emmaus.dk
@: info@emmaus.dk
Tlf.: 5443 5433