Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Lørdag d. 29. april 2023, kl. 13:00 til 17:00

Liselund Seniorhøjskole
Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Program

13.00 – Velkomst v. formand for Landsforeningen, Henning Nørhøj.
13.15 – Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.      
14.30 – Kaffe
– Mulighed for salg af bøger af og om Martin A. Hansen. Præsentation af Lille Salum
– Lotteri
15.30 – Foredrag ved Ole Juul: “Venskabet og arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Ole Wivel”.
17.00 – Kaffe og afslutning med fællessang.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.                                                                                                 
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2023.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  – Bestyrelsen foreslår at strege det punkt i vedtægterne, der binder generalforsamlingen til Stevns kommune.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.  
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2024.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af to suppleanter.
 10. Valg af bilagskontrollant
 11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter her.


                          *NB. forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest fredag d. 14. april.

Formand for Landsforeningen Henning Nørhøj.

                    Leragervej 1, 4690 Haslev, Tlf.: 40376268, mail: hnorhoj@gmail.com


Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen sker til Ida Gammelmark på tlf.: 22 32 95 75, eller via mail: idagammelmark@gmail.com

Kaffe / te / lotteriseddel koster kr. 50,- pr. person. Beløbet kan betales via Mobile Pay (mærk beløbet med navn) – ellers kan det betales kontant på dagen.

Haslev den 6. marts 2023
Henning Nørhøj,
Formand