Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Lørdag d. 23. april kl. 13:00 til 17:15

Emmaus – galleri og kursuscenter
Højskolevej 9, Haslev

Program

13:00 – Velkomst ved konstitueret formand Henning Nørhøj, indledning og fællessang.

13:15 – Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.      

14:45 – Kaffe, te og brød. Under spisepausen sælges der bøger af og om Martin A. Hansen. Pausen afsluttes med det traditionelle lotteri med gaver og en fællessang.

16:00 – Foredrag ved Ole Juul om ”Degnen på Sandø” Martin A. Hansens bog ”Løgneren”.  

17:15 – Afslutning med fællessang.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.                                                   
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2022.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest fredag d. 8. april.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021.  
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 og fastlæggelse af kontingent for 2023.
 8. Valg til bestyrelsen. Ingen er på valg.
 9. Valg af to suppleanter. Karen Secher Jensen er villig til at fortsætte som suppleant. Søren Thomsen er ikke på valg.          
 10. Valg af bilagskontrollant: Bo Michael Hansen er ikke på valg i år. Lars P. Asserhøj er på valg og han vil stoppe som bilagskontrollant. Vi skal derfor vælge en ny til posten.
 11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Der er i år ingen pligt til at tilmelde sig på forhånd til årets generalforsamling.

Kaffe /te / smørrebrød og lotteriseddel koster kr. 50.- pr. person, beløbet kan betales via Mobile Pay 29216102 (mærk beløbet med navn) eller betales kontant på dagen.

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter her.