Bestyrelsen pr. 15.4.2018

Bestyrelse

Formand / FU, Ole Juul, Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten, 2280 0827, mail: ole-juul@post.tele.dk

Næstformand / FU, Hans-Ole Hansen, Munkedammen 28B, 4320 Lejre, 2938 7589, mail: historia@live.dk

Kasserer / Landssekretær / FU, Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, 8669 4931, mail: roessing@mail.dk

Sekretær for Stevnsområdet / FU, Karen Vibeke Klausen, Skottehuse 6, Råby, 4672 Klippinge, 5657 8029, mail: skottehuse@hotmail.com

Kontaktperson for frivillige, Minna Skjoldan, Stevnshøjvej 19, 4660 St. Heddinge, 5651 0175 og 2176 5445, mail: skjoldan@pc.dk

 

For menighedsrådet ved Strøby kirke:

Poul Nørby, Klippingevej 21, 4671 Strøby, 5121 0603, mail: lopo@dlgmail.dk

 

For Stevns kommune:

Line Krogh Lay, Skolemarken 3, 4660 St. Heddinge, 2290 0340, mail: linekroghlay@outlook.dk

 

Suppleanter

Gunnar Kragh, Dortheavej 11, 4660 St. Heddinge, 2325 4358, mail: g.kr@waoomail.dk

Karen Secher Jensen, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge, 5652 2245 / 2854 5963, mail: kaj@dr.dk

 

Øvrige

Bilagskontrollanter:

Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge, 5621 7212, mail: bobi@webspeed.dk

Lars Asserhøj, Tåstrupvej 5, 4652 Hårlev, 5650 1350 mail: lars@asserhoj.dk

 

Grupper og udvalg

Litteraturgruppen på Stevns:

Karen Vibeke (kontaktperson), Ejgil I. Andreasen, Ingrid Salinas

 

Stevnsgruppen :

Poul Nørby, Minna Skjoldan (kontaktperson), Gunnar Kragh, Johanne Christensen, Line Krogh Lay

 

Repræsentant i Samrådet for de litterære selskaber, administrator facebook og redaktør af nyhedsbrevene: Ole Juul

 

Den litterære Århusgruppe : Ole Juul (kontaktperson), Anders Thyrring Andersen, David Bugge, Ejvind Nielsen, Bo Rasmussen, Jørgen Jørgensen

 


 

CVR-nr.: 32 95 91 99

Bank : Den Jyske Sparekasse 9261 3050630314
Bankgiro : 73 85250671

Webmaster: Bjørn Popp, Designing for Cavemen, Søren Frichs Vej 38K, 8230 Åbyhøj, 2530 3620, info@poppmedia.dk