Bestyrelsen pr. 28. marts 2022

Formand / FU, Ida Røikjær Gammelmark, Høndrup vej 14, Lindum, 8830 Tjele, tlf. 2232 9575, mail: idagammelmark@gmail.com
(Sygemeldt pr. 1/11 2022)

Næstformand / FU, redaktør af Nyhedsbrevene, Henning Nørhøj, Leragervej 1, 4690 Haslev, tlf. 4037 6268, mail: h.norhoj@gmail.com
(Konstitueret formand, mens Ida Røikjær Gammelmark er sygemeldt)

Landssekretær / FU, Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, tlf. 2921 6102, mail: roessing@mail.dk

Kasserer / FU, Jens Thøsing Andersen, Løvhøjen 5, 4690 Haslev, tlf. 4141 5631, mail:Jens@thoesing.dk


Ansvarlig for aktiviteter på Stevns / FU, Gunnar Kragh, Dortheavej 11, 4660 St. Heddinge, tlf. 2325 4358, mail: g.kr@waoomail.dk

Salgskoordinator / Signe Jyde Rössing, Tyvelse Bygade 24, 4171 Glumsø, tlf. 8175 7047, mail: sj.roessing@gmail.com

Observatør for menighedsrådet / Stig H. Persson, Slotsgade 4 lej. 3, 4600 Køge, tlf. 4027 7378, mail: stighpersson@gmail.com

Suppleanter:

Karen Secher Jensen, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge, tlf. 5652 2245 / 2854 5963, mail: kaj@dr.dk

Søren Thomsen, Banegårdsgade 14 1., 8000 Århus C, mail: stud.teol.thomsen@gmail.com


Øvrige:

Bilagskontrollanter:

Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge, tlf. 5621 7212, mail: bobi@webspeed.dk

Lars Asserhøj, Tåstrupvej 5, 4652 Hårlev, tlf. 5650 1350 mail: lars@asserhoj.dk


Ad Hoc gruppe:

”lille SALUM” – Martin A. Hansen samlingen m / studierum:
Henning Nørhøj (kontaktperson) tlf. 4037 6268, mail: hnorhoj@gmail.com, Ole Juul,  Jørgen Jørgensen og Mette Lise Rössing.


Ad Hoc gruppe:

Landsforeningens bogudgivelser:
Henning Nørhøj (kontaktperson se ovenfor) Ole Juul, Jørgen Jørgensen, Ida Røikjær Gammelmark, Mette Lise Rössing.


Stevnsgruppen:
Gunnar Kragh (kontaktperson) tlf.: 2325 4358, mail: g.kr.@waoomail.dk ,Line Krogh Lay, Bo Michael Hansen, Lars Asserhøj, Karen Secher og Henning Nørhøj.


Den litterære Århusgruppe:
Ida Røikjær Gammelmark (kontaktperson) tlf.; 2232 9575, mail : idagammelmark@gmail.com ,Ole Juul, David Bugge, Bo Rasmussen, Jørgen Jørgensen, Jens-Peter Noes Olesen.


Administrator facebook : Ida  Røikjær Gammelmark, Signe Jyde Rössing.

Repræsentant i Samrådet for de litterære selskaber : Ida Røikjær Gammelmark.

Webmaster : Bjørn Popp – mail : info@poppmedia.dk

Bank : 2360 9027344779