Bestyrelsen pr. 26.4.2019

Formand / FU, Ole Juul, Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten, 2280 0827, mail: ole-juul@post.tele.dk

Næstformand / FU, Hans-Ole Hansen, Munkedammen 28B, 4320 Lejre, 2938 7589, mail: historia@live.dk

Kasserer / Landssekretær / FU, Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, 4027 6102, mail: roessing@mail.dk

Sekretær for Stevnsområdet / FU, Karen Vibeke Klausen, Skottehuse 6, Råby, 4672 Klippinge, 40638029, mail: skottehuse@hotmail.com

Kontaktperson for frivillige, Gunnar Kragh, Dortheavej 11, 4660 St. Heddinge, 2325 4358, mail;

g.kr@waoomail.dk


For menighedsrådet ved Strøby kirke:

Poul Nørby, Klippingevej 21, 4671 Strøby, 5121 0603, mail: lopo@dlgmail.dk

For Stevns kommune:

Line Krogh Lay, Skolemarken 3, 4660 St. Heddinge, 2290 0340, mail: lineklay@stevns.dk


Suppleanter:

Karen Secher Jensen, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge, 5652 2245 / 2854 5963, mail: kaj@dr.dk

Signe Jyde Rössing, Tyvelse Bygade 24, Tyvelse, 4171 Glumsø, 8175 7047, mail: sj.roessing@gmail.com


Øvrige:

Bilagskontrollanter:

Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge, 5621 7212, mail: bobi@webspeed.dk

Lars Asserhøj, Tåstrupvej 5, 4652 Hårlev, 5650 1350 mail: lars@asserhoj.dk


Grupper og udvalg:

Litteraturgruppen på Stevns:

Karen Vibeke (kontaktperson), Ingrid Salinas

Stevnsgruppen :

Gunnar Kragh (kontaktperson), Line Krogh Lay, Poul Nørby

Repræsentant i Samrådet for de litterære selskaber, administrator facebook og redaktør af nyhedsbrevene: Ole Juul

Den litterære Århusgruppe : Ole Juul (kontaktperson), David Bugge, Ejvind Nielsen, Bo Rasmussen, Jørgen Jørgensen


Webmaster : Bjørn Popp – mail : info@poppmedia.dk

Bank : Den Jyske Sparekasse 9261 3050630314

Bankgiro : 73 85250671

CVR. nr. 32 95 91 99