Bestyrelse pr. 22. oktober 2020

Formand / FU, Ole Juul, Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten, tlf. 2280 0827, mail: ole-juul@post.tele.dk

Næstformand / FU, Ida Gammelmark Bøgh, Høndrupvej 14, Lindum, 8830 Tjele, tlf. 2232 9575, mail: idagammelmark@gmail.com

Kasserer / Landssekretær / FU, Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, tlf. 2921 6102, mail: roessing@mail.dk

Ansvarlig for aktiviteter på Stevns / FU, Gunnar Kragh, Dortheavej 11, 4660 St. Heddinge, tlf. 2325 4358, mail; g.kr@waoomail.dk

Projektleder ved Digterruten, Hans-Ole Hansen, Munkedammen 28 B, 4320 Lejre, tlf. 2938 7589, mail: historia@live.dk – på orlov fra oktober 2020 indtil generalforsamlingen i 2021

For menighedsrådet ved Strøby kirke:

Poul Nørby, Klippingevej 21, 4671 Strøby, tlf. 5121 0603, mail: lopo@dlgmail.dk

For Stevns kommune:

Line Krogh Lay, Skolemarken 3, 4660 St. Heddinge, tlf. 2290 0340, mail: lineklay@stevns.dk

Suppleanter

Karen Secher Jensen, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge, tlf. 5652 2245 / 2854 5963, mail: kaj@dr.dk – som 1. suppleant indtræder Karen i bestyrelsen i stedet for Hans-Ole Hansen fra oktober 2020

Signe Jyde Rössing, Tyvelse Bygade 24, 4171 Glumsø, tlf. 8175 7047, mail: sj.roessing@gmail.com

Øvrige

Bilagskontrollanter:

Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge, tlf. 5621 7212, mail: bobi@webspeed.dk

Lars Asserhøj, Tåstrupvej 5, 4652 Hårlev, tlf. 5650 1350 mail: lars@asserhoj.dk

Grupper og udvalg

Martin A. Hansen samlingen m / studierum:
Ole Juul (kontaktperson), Jørgen Jørgensen, Mette Lise Rössing.

Stevnsgruppen :
Gunnar Kragh (kontaktperson), Line Krogh Lay, Poul Nørby, Bo Michael Hansen.

Den litterære Århusgruppe : Ida Gammelmark (kontaktperson), Ole Juul, David Bugge, Bo Rasmussen, Jørgen Jørgensen, Jens-Peter Noes Olesen.

Repræsentant i Samrådet for de litterære selskaber, administrator facebook og redaktør af nyhedsbrevene: Ole Juul

Administrator facebook : Ida Gammelmark Bøgh


CVR-nr.: 32 95 91 99

Bank: Nordea
Reg. og konto-nr.:
2360 – 9027 344 779


Webmaster: Bjørn Popp, poppmedia – Mejlgade 27, 8000 Aarhus C – 2530 3620, info@poppmedia.dk