Aktivitetsliste 2019

Aktivitetsliste for 2019 – ”Landsforeningen Martin A. Hansen”.
Tema fra 2018: ”Martin A. Hansen og Besættelsen” fortsætter i 2019

Marts

Stevnsgruppens forårsarrangement: ”Martin A. Hansen og Herfølge Sogn”, Arrangementet afholdes mandag d. 4.marts kl. 19:00 til 21:30 på Herfølge bibliotek (Billesborg 18, 4681 Herfølge). Man skal tilmelde sig aftenen på biblioteket 5667 2530. Deltagelse er gratis. Aftenens program: Bo Michael Hansen fortæller om Martin A. Hansens slægt på moderens side, der kom fra Herfølge Sogn. Karen Secher Jensen vil læse op fra værker med relation til Herfølge Sogn, og sønnen Hans-Ole Hansen vil fortælle om ”Digterruten”, der bringer interesserede ud i det stevnske landskab sammen med forfatteren. Desuden orienterer Hans-Ole Hansen om ”Landsforeningen Martin A. Hansen”.

April

Generalforsamling i Landsforeningen Martin A. Hansen fredag d. 26. april kl. 16:00 – 20:00 i Sognegården, Algade 1, 5500 Middelfart. Generalforsamlingen begynder efter velkomst og fællessang.
Efter generalforsamlingen udnævnes et nyt æresmedlem, og det første boghefte ”Martin A. Hansen for Begyndere” præsenteres.
Herefter serveres der kaffe, te og smørrebrød (øl, vin og sodavand kan købes på stedet). I forbindelse med spisepausen sælges der bøger af og om Martin A. Hansen, og tilslut i spisepausen afholder vi vores traditionelle lotteri med litterære gaver.
Aftenen afsluttes med foredrag ved tidligere biskop Kjeld Holm, Århus, ”Da barndomserindringer blev til holdning – Martin A. Hansen og den personlige Historie”.
Kaffe og smørrebrød kr. 50.- pr. prs. der betales i forbindelse med spisningen.
Som tidligere vil der også være fællessange undervejs.
Bemærk: I år skal de, der ønsker at deltage i generalforsamlingen tilmelde sig til mail: roessing@mail.dk eller via adressen: Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde og oplyse antal deltagere senest d. 17. april.

Maj

Nyhedsbrev nr. 18 udkommer.

August

Fødselsdagsfejring i Landsforeningen. Tirsdag d. 20. august fejres forfatterens fødselsdag med et arrangement i Brønshøj, Kbh. Historikeren Kaare V. Andersen er tovholder for arrangementet, der dels består af en vandretur i bydelen, hvor Martin A. Hansen færdedes dels et større møde i ”Kulturhuset Pilegaarden”, som begynder efter fællesspisning. Her vil der blive udstedt et æresmedlemskab, og Martin A. Hansen prisen bliver uddelt for 5. gang.

Denne gang til tidl. seminarielektor og førende Martin A. Hansen forsker Jørgen Jørgensen, Hjørring, der også vil præsentere sin nye bog ”Daggry” (en samling af essays af Martin A. Hansen) og boghefte nr. to ”Martin A. Hansen – Tanker til Tiden”. Ønsker man ikke at deltage i byvandringen, kan man slutte sig til ved fællesspisningen på ”Pilegaarden” og herfra være med i arrangementet. Invitation til dagen vil blive udsendt i begyndelsen af august. Her vil der fremgå flere detaljer vedr. dagen.

September

Stevnsgruppens efterårsarrangement: Er under planlægning. Indhold annonceres efter sommeren på www.martin-a-hansen.dk , på facebook Landsforeningen Martin A. Hansen og i lokale medier.

November

Nyhedsbrev nr. 19 udkommer.

Bemærk: På Landsforeningens Martin A. Hansens hjemmeside findes der en liste over foredragsholdere og deres emne. Her kan arrangører hente inspiration ved planlægning af arrangementer lokalt.
Landsforeningen lokale tiltag vil blive annonceret lokalt. Alle aktiviteter omtales under AKTIVITETER på Landsforeningens web: www.martin-a-hansen.dk og på Landsforeningen facebook side. Desuden sendes besked pr. post til medlemmer uden netadgang og pr. web til de øvrige medlemmer. NB kontakt venligst Mette Lise Rössing (se nedenstående oplysninger), hvis I mod forventning ikke modtager det omtalte materiale. Det kan betyde, at der er sket en fejl vedr. jeres mailadresse.

Kontaktperson ved arrangementer på Stevns: Karen Vibeke Klausen, tlf.: 5657 8029 mail: skottehuse@hotmail.com