Aktivitetsliste 2017

Marts

Torsdag d. 9. marts afholdes der FU møde kl. 13 – 14:15 og bestyrelsesmøde kl.14:30 – 16:30 ved ”Kirkeladen”, Strøby. Efter mødet er de lokale medlemmer, der deltager i det frivillige arbejde ved ”Digterruten” på Stevns, inviteret til lidt aftensmad og en fælles snak med bestyrelsen om det frivillige arbejde og den kommende sæson (kl. 17 til ca. 19). Kontaktperson Minna Skjoldan, tlf.: 5651 0175 –  e-mail: skjoldan@pc.dk  – invitation udsendes.

Landsforeningen i samarbejde med menighedsrådene i Ullits, Foulum og Svingelbjerg Sogne:

Højskolelørdag om Martin A. Hansen og ”Orm og Tyr” i Foulum kirke, Foulumvej 9, Ullits, Farsø lørdag d. 18. marts kl. 9:00 – 15:00. Pris kr. 200.- for 2 foredrag 2 x kaffe og frokost – se tilmelding og program på www.martin-a-hansen.dk eller facebook: Landsforeningen Martin A. Hansen.

April

Landsforeningen i samarbejde med Bøvling Valgmenighed:

Højskoledag om Martin A. Hansen på Bøvling Friskole, Høvsørevej 13, Bøvlingbjerg lørdag d. 1. april kl. 10:00 – 14:30. Pris kr. 75.- for 2 foredrag og 2 x kaffe og frokost – se tilmelding og program på www.martin-a-hansen.dk eller facebook: Landsforeningen Martin A. Hansen.

Landsforeningen i samarbejde med Sogne i Middelfart Provsti:

Temadag om Martin A. Hansen og ”Orm og Tyr” i Sognegården v. Middelfart Kirke, Algade 1, Middelfart lørdag d. 8. april kl. 10:00 – 16:00. Pris kr. 300.- for 3 foredrag, 2 x kaffe og frokost – se tilmelding og programmet på www.martin-a-hansen.dk  eller facebook: Landsforeningen Martin A. Hansen.

Generalforsamling i Landsforeningen Martin A. Hansen onsdag d. 19. april i Kirkeladen ved Strøby præstegård på Stevns kl. 19:00 – 22:00. Generalforsamlingen afholdes straks efter der er budt velkommen. Derefter serveres kaffe, te og brød, afholdes lodtrækning og sælges bøger og materiale af og om MAH. Landsforeningen udnævner et nyt æresmedlem og efter udnævnelsen taler teolog og tidl. seminarielektor Jørgen Jørgensen om ”Orm og Tyr”. Indkaldelse med dagsorden og flere detaljer om aftenen udsendes til Landsforeningens medlemmer i midten af marts pr. web og post. Kaffe, te og brød kr. 50.- pr. prs. Som tidligere vil der også være fællessang undervejs i aftenen.

Maj

Nyhedsbrev nr. 14 udkommer

August

Fødselsdagsfejring i Landsforeningen. Søndag d. 20. august fejres Martin A Hansens fødselsdag på Stevns. Dagen vil begynde kl. 10:30 med gudstjeneste i Lille Heddinge kirke og slutter kl.16:00. Under dagens program vil Martin A. Hansen prisen blive uddelt for 4. gang – prismodtageren præsenteres og holder derefter en takketale. I løbet af arrangementet serveres en let frokost og kaffe med brød. MAH’s ”Høstsang” afslutter dagen. Et detaljeret program indsættes på vores web og facebook og udsendes til Landsforeningens medlemmer pr web og post i begyndelsen af august. Frokost kaffe og brød vil koste kr. 75.- pr. prs.

September

Foredragsaften på Stevns ved Stevnsgruppen er under planlægning. Indhold annonceres senere.
Kontaktperson Karen Vibeke Klausen, Tlf. 5657 8029, e-mail: skottehuse@hotmail.com.

Landsforeningen i samarbejde med Haslev kirke og Emmaus – galleri og kursuscenter:

Temadag om Martin A. Hansen og kristendommen på Emmaus, Højskolevej 9, Haslev lørdag d. 30. september kl. 10:00 – 17:00. pris kr. 395.- for 3 foredrag, 2 x kaffe og frokost. Se tilmelding og program på www.martin-a-hansen.dk , facebook: Landsforeningen Martin A. Hansen eller www.galleri-emmaus.dk

Oktober

Møde i bestyrelsen og senere spisning for bestyrelsen, Stevnsgruppen og de frivillige hjælpere med drøftelse af Digterrutens sæson. Datoen er endnu ikke fastlagt.

November

Nyhedsbrev nr. 15 udkommer

Lokale tiltag vil blive annonceret lokalt. Alle aktiviteter omtales under AKTIVITETER på Landsforeningens web: www.martin-a-hansen.dk og på Landsforeningen facebook side desuden sendes besked pr. post til medlemmer uden netadgang og pr. web til de øvrige medlemmer.