Aktivitetsliste 2016

Her finder du aktivitetslisten for 2016.

Download listen i pdf-format

Marts

Tirsdag d. 15. marts afholdes der bestyrelsesmøde i ”Kirkeladen”, Strøby. Efter mødet er lokale medlemmer, der kunne tænke sig at deltage i det frivillige arbejde vedr. ”Digterruten” på Stevns, inviteret til lidt aftensmad og en orientering om det frivillige arbejde hvor interesserede kan ”adoptere” en mindre arbejdsopgave. Indbydelse sendes ud til stevnske medlemmer af Landsforeningen. Kontaktperson Minna Skjoldan, tlf.: 5651 0175 –  e-mail: skjoldan@pc.dk

April

Et dagsseminar om Martin A. Hansens ”Orm og Tyr” afholdes lørdag d. 16. april kl. 10:00 – 17:00 på Hadsten Højskole. Dagens foredragsholdere er Birgitte Krejsager, Anders Thyrring Andersen og Hans-Ole Hansen. Ole Juul, formand i Landsforeningen, er mødeleder. Deltagerpris er kr. 350.- der inkluderer 2 x kaffe og frokost samt 3 foredrag. Tilmelding til Mette Lise Rössing på e-mail: roessing@mail.dk  eller pr. post: Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde – samtidig betales gebyret til Den Jyske Sparekasse konto nr. 9261 3050630314 eller bankgiro 73 85250671. Tilmelding senest 31. marts.

Torsdag d. 28. april afholdes ordinær generalforsamling kl. 19 – 22 i ”Kirkeladen” ved Strøby præstegård, Stevns. Generalforsamlingen afholdes straks efter der er budt velkommen, Derefter serveres kaffe, te og brød, afholdes lodtrækning og sælges bøger og materiale af og om MAH. Aftenen afsluttes med et foredrag ved Hans-Ole Hansen om fortællingerne i ”Orm og Tyr” der beskriver fortidens store trosskifte fra gudedyrkelse til kristendom. Sangbogen er også i brug. Indkaldelse med dagsorden og flere detaljer om aftenen udsendes til Landsforeningens medlemmer i slutningen af marts måned pr. mail eller post. Kaffe, te og brød – kr. 50.- pr. pers.

Maj

Nyhedsbrev nr. 12 udkommer.

Juni

Den 7. juni kl. 19:30 afholdes en foredragsaften med titlen ”En aften med Orm og Tyr” ved sognepræst Eigil Andreasen, Lille Heddinge. Aftenen foregår i Lille Heddinges Sognegård. Der serveres kaffe / kage og pris for aftenen er kr. 50.- pr. prs. Arrangement ved ”Stevnsgruppen”.
Kontaktperson Karen Vibeke Klausen, tlf.: 5657 8029 e-mail: skottehuse@hotmail.com

August

Lørdag d. 20. august fejres Martin A Hansens fødselsdag kl. 16–19 i Kirkeladen, Strøby, samtidig udnævnes et nyt æresmedlem. Der bliver taler med begrundelsen for udnævnelsen.

Årets tema ”Orm og Tyr” indgår som en del af arrangementet. Der serveres et let måltid og drikkevarer (kr. 50.- pr. prs.) og der synges et par sange udover MAH´s egen høstsang . Program udsendes i starten af august.

September

Foredragsaften på Stevns ved Stevnsgruppen. Indhold annonceres senere.
Kontaktperson Karen Vibeke Klausen, tlf.: 5657 8029 e-mail: skottehuse@hotmail.com

Oktober

Der afholdes en temadag lørdag d. 29. oktober kl. 10:00 – 17:00 om Martin A. Hansens kristendomstolkning i ”Orm og Tyr” og om Havsteen-Mikkelsens kunst. Dagen arrangeres i samarbejde med Haslev kirke og Emmaus – galleri og kursuscenter. Foredragsholderne er Ole Juul, Claus Helsbøl og Henning Nørhøj. Deltagerpris er kr. 375.- der inkluderer foredrag, 2 x kaffe og frokost. Tilmelding senest 15. oktober til Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev – 5443 5433 – e-mail: emmaus.haslev@gmail.com.

November

Nyhedsbrev nr. 13 udkommer.

Tiltagene vil blive annonceret lokalt, omtalt under AKTIVITETER på Landsforeningens web og besked udsendes pr. post til medlemmer uden netadgang og pr. mail til de øvrige medlemmer.
Bemærk den nye webadresse: www.martin-a-hansen.dk træder i stedet for www.martinahansen.dk (foreløbig kan begge bruges).

På vegne af Landsforeningens bestyrelse – Mette Lise Rössing