Program – "Om HERETICA: Litterære og kulturelle brydninger i den tidlige efterkrigstid"

Lørdag d. 26. november 2022
Hadsten Højskole, Østergade 49, 8370 Hadsten

10.00: Ankomst, kaffe og velkomst

10.30: Peter Michael Lauritzen (tidl. lektor, dr. phil., foredragsholder)
"Heretica i egen og eftertidens belysning"

Tidsskriftet 'Heretica' (1948-53) er et af dansk litteratur- og kulturhistories mest berømte tidsskrifter. Det har sin baggrund i den omfattende krise, 2. verdenskrig var et udtryk for. Hvad var gået galt? Og hvad burde der gøres? Tidsskriftet samlede det meste af dansk åndslivs ypperste personer om det fælles anliggende at forstå den store krise og bringe løsninger. Linjer og brud i tidsskriftet vil være centrale fokuspunkter.

12.00: Frokost

13:00: Ole Juul (tidl. formand for Landsforeningen Martin A. Hansen, forfatter og foredragsholder)
"Martin A. Hansen og Heretica"

1948 udkommer det første nummer af det litterære tidsskrift Heretica, som i de næste 6 år sætter dagsordenen for den litterære og kulturelle debat herhjemme. Foredraget vil med udgangspunkt i min bog "Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica" omhandle tilblivelsen af dette tidsskrift, kredsen bag Heretica og Martin A. Hansens rolle og indflydelse i tidsskriftet med særligt henblik på forholdet mellem digtning og kristendom.

14.30: Kaffe

15.00: Jonas Norgaard Mortensen (forfatter, fordragsholder og ledelseskonsulent)
"Hereticas tråde til Europæisk personalisme"

Tidsskriftet og kredsen omkring Heretica har tætte tråde til den europæiske kultur- og åndsbevægelse kaldet personalisme. Eksempelvis forstod Martin Luther King, mange af EU's fædre og hovedforfatterne til FN's menneskerettighedserklæring sig som personalister. Men hvad er personalisme, hvilke tråde har Heretica til europæisk personalisme, og hvad har det at sige os i dag? Det vil forfatter Jonas Norgaard Mortensen give nogle svar på i sit oplæg, hvor han tager os på rejse i europæisk idé- og kulturhistorie.

16.30: Afslutning


Pris: 450 kr.
I prisen er der inkluderet foredrag, 2 x kaffe og frokost.

Tilmelding senest 18. november:
Hadsten Højskole, Østergade 49, 8370 Hadsten.
E-mail: info@hadstenhojskole.dk
Tlf.: 86 98 01 99

Betaling senest 18. november via Mobile Pay: 36527. HUSK! Skriv navn og HERETICA i beskedfeltet.
Hvis Mobile Pay ikke er muligt, så kan indbetalingen ske via bankoverførsel.
Reg.: 1935     Kontonr.: 4382886963