Sensommerhilsen 2019

Det blev en travl sensommer for Landsforeningen Martin A. Hansen.

Først det store fødselsdagsarrangement d. 20. august i Brønshøj som Kaare Vissing Andersen havde brugt megen tid på at få i stand.

Omkring 60 mennesker deltog hvoraf 2/3 af deltagerne startede med rundvisningen i Brønshøj, hvorefter alle samledes på ”Pilegården” til spisning, uddeling af Martin A. Hansen prisen til Jørgen Jørgensen, der også denne dag udgav en række essays og noveller af MAH i bogen ”Daggry”. Kaare Vissing Andersen blev udnævnt til æresmedlem for sin store indsats. Dagen vil yderligere blive beskrevet i novembers Nyhedsbrev.

Se filmen fra dagen

7. september deltog Landsforeningen i en Litteraturfestival i St. Heddinge arrangeret af bibliotekerne på Stevns. Her deltog Hans-Ole Hansen og flere medlemmer fra bestyrelsen. Der var stor interesse for Landsforeningens stand og Karen Secher Jensen og HOH fortalte fra en af scenerne om forfatteren.

Se den korte film fra dagen

En lille gruppe – Ole Juul, Hans-Ole Hansen, Henning Nørhøj (Repræsentant for Emmaus) og undertegnede – er godt i gang med at opbygge et arkiv for Martin A. Hansens forfatterskab på Galleri Emmaus i Haslev. Målet er at blive færdig inden årsskiftet.

Næste gang I hører fra Landsforeningen er i november hvor Nyhedsbrev nr. 19 udsendes.