Meddelelser

Martin A. Hansen og Stevns (lydbog)

15. august 2019

Lydbogen omfatter 21 tekster fra Digter og Landskab i deres fulde længde. Indlæsningen er foretaget af tre gode og rutinerede stemmer.

Den samlede spilletid er næsten 10 timer. Mappen indeholder en CD  og en USB-nøgle, begge med alle lydfilerne i mp3-format (128 kbps).

Afspilningen kan således finde sted enten på en cd-afspiller eller på en computer. Se også omtalen af teksterne under E-bogen / salg bøger.


Lydbog: Mp3-lyd på CD og USB-nøgle.

Ca. 9 timer.

Indlæst af Morten Thunbo, Ulla Maibom og Hans-Ole Hansen.
Lydstudie Poul Jørgensen

ISBN 978-87-999714-3-5

Pris kr. 150,-
Porto i DK kr. 40,-
I alt kr. 190,-

Materialet kan bestilles ved henvendelse til Mette Lise Rössing.

pr. mail roessing@mail.dk

eller pr. post:
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde.

Faktura lægges i forsendelsen.

Beløbet bedes betalt inden 14 dage, og mærket med Lydbog og fakturanummer.

Daggry – Indholdsfortegnelse

8. august 2019

Martin A. Hansen – ”Daggry – Essays om eksistens og livsanskuelse” ved Jørgen Jørgensen udkommer d. 20.08.2019.

INDHOLD

 1. Forord
 2. Paa Vognbunden
 3. Verdensromanen
 4. Tilskueren som Teater
 5. Moderne Religiøsitet
 6. Øksen
 7. Historie og Natur
 8. Rentierfilosofi
 9. Om Pessimisme
 10. Ved Nytår 1949 – To nætter
 11. Daggryet
 12. Den mørke Middelalder
 13. Intelligens og Masse
 14. I Lunden
 15. Tekstoplysninger og noter
 16. Person- og emneregister

Ved læsning og fordybelse i disse centrale tekster får man en klar fornemmelse af, hvilke tanker Martin A. Hansen gjorde sig om tiden og kulturen.

Tidl. seminarielektor og førende Martin A. Hansen forsker Jørgen Jørgensen, Hjørring, har udvalgt de centrale essays til samlingen og forsynet dem med et omfattende noteapparat.


Materialet kan bestilles ved henvendelse til:

Mette Lise Rössing

pr. mail roessing@mail.dk

eller pr. post:
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde.

Faktura lægges i forsendelsen.

Beløbet bedes betalt inden 14 dage, og mærket med Daggry og fakturanummer.

Martin A. Hansen og Stevns

8. august 2019

Udgivet som e-bog på Gyldendal af Anders Thyrring Andersen

Martin A. Hansen blev født i 1909 på en gård nær Strøby på Stevns. Og indtil 1931 boede han på Stevns, altså næsten halvdelen af sit liv. Det har sat sig mange og dybe spor i forfatterskabet. Der er ca. 60-90 af Martin A. Hansens tekster, som foregår på eller handler om Stevns.

I 2014 indviedes digterruten ’Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns’, etableret af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen. Sammenhængen mellem kultur og natur, litteratur og landskab, forfatterskab og biografi, er her synliggjort på en måde, der ikke tidligere var realiseret i Danmark.

Seks rutepunkter er placeret på steder, som Martin A. Hansens liv og forfatterskab er knyttet til. Ved hvert rutepunkt findes et plancheskilt. Til hvert af disse rutepunkter er valgt tre tekster, som i særlig grad hører sammen med netop dette sted. Med andre ord drejer det sig om i alt 18 tekster. Fra hver af de tre tekster er valgt to uddrag, som man kan høre oplæst via sin smartphone eller iPad, eller læse i Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns – Rutebogen, udarbejdet af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen og udgivet af Landsforeningen Martin A. Hansen i 2014. Foruden disse to tekstuddrag findes der for hver af rutepunkternes tre tekster et tredje uddrag, nemlig en kommentar fra Martin A. Hansen selv, hentet i essays, dagbøger eller breve.

Allerede tidligt i arbejdet med projektet var det Landsforeningens hensigt, at de tekster, som uddragene og kommentarerne er hentet fra, skulle udgives i fuld længde, idet formodningen er, at de, som benytter digterruten, vil føle et behov for at læse de anvendte tekster i deres helhed. Og samtidig er det en mulighed for andre Martin A. Hansen-interesserede at kunne læse en stor og vigtig del af forfatterskabets Stevns-relaterede tekster samlet ét sted, hvilket aldrig før har været muligt.

Martin A. Hansen og Stevns rummer følgende tekster: Edens Have, Stedernes Sted, Strudsen, Historien om et Træ, Eventyr i Enghaven, Paradisæblerne, Høstgildet, Septembertaagen, En Urtekost, Agerhønen, Synden, Morgenstunden, Midsommerkrans, En Hændelse, Bogen, Sagn i September, Hjemkomsten, Gamle Venner, Dobbeltportræt i karvskaaren Ramme, Tirad, Fuglene.

Af disse findes ”Stedernes Sted” kun i Aarhus Stiftstidende i 1944 og har aldrig tidligere været genoptrykt. Og ”En Hændelse” findes kun i Dagbøger, udgivet 1999.

Desuden rummer udgivelsen en indledning om Martin A. Hansen og Stevns og en efterskrift om Martin A. Hansens natursyn, begge skrevet af Anders Thyrring Andersen.

Endelig findes der i bogen en oversigt over rutepunkterne og de dertil knyttede tekster og en fortegnelse over de tekster i forfatterskabet, som med sikkerhed foregår på eller omhandler Stevns.


E-bogen kan bestilles hos boghandleren.

Man kan få yderligere oplysninger om fremskaffelse af e-bogen ved henvendelse til Gyldendal på tlf. 33 75 55 55.

Martin A. Hansen for begyndere

8. august 2019

”Martin A. Hansen for begyndere”
ved Ole Juul
36 sider
ISBN 978-87-997352-1-1

Pris kr. 40,- pr. stk.
Porto i DK kr. 20,-
I alt kr. 60.-


Uddrag af Claus Grymers anmeldelse i Kristeligt Dagblad lørdag d. 13. juli 2019

”Martin A. Hansen for begyndere”

”Indsigtsfuld og let læseligt boghefte af Ole Juul, formand for Landsforeningen Martin A. Hansen.

Heftet er det ene af flere planlagte om forfatteren og første udgivelse koncentrerer sig om det biografiske.

Udgivelsen opfylder et længe næret ønske fra landsforeningen om at kunne tilbyde såkaldte begyndere et materiale om Martin A. Hansen som forfatter og menneske.

Ole Juul gør med indsigtsfuld enkelthed rede for nogle hovedlinjer i Martin A. Hansens liv. Det sker ved anvendelse af billedmateriale, som i vidt omfang ikke tidligere har været benyttet.”

Anmeldelsen fik 5 af 6 stjerner.


Materialet kan bestilles ved henvendelse til:

Mette Lise Rössing

pr. mail roessing@mail.dk

eller pr. post:
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde.

Faktura lægges i forsendelsen.

Beløbet bedes betalt inden 14 dage, og mærket med boghefte 1 og fakturanummer.

Landskabet ved Strøby. Tegnet af Ullrich Rössing. Bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Klik på billedet for at betragte det i stort format.