Martin A. Hansen og Stevns

Udgivet som e-bog på Gyldendal af Anders Thyrring Andersen

Martin A. Hansen blev født i 1909 på en gård nær Strøby på Stevns. Og indtil 1931 boede han på Stevns, altså næsten halvdelen af sit liv. Det har sat sig mange og dybe spor i forfatterskabet. Der er ca. 60-90 af Martin A. Hansens tekster, som foregår på eller handler om Stevns.

I 2014 indviedes digterruten ’Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns’, etableret af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen. Sammenhængen mellem kultur og natur, litteratur og landskab, forfatterskab og biografi, er her synliggjort på en måde, der ikke tidligere var realiseret i Danmark.

Seks rutepunkter er placeret på steder, som Martin A. Hansens liv og forfatterskab er knyttet til. Ved hvert rutepunkt findes et plancheskilt. Til hvert af disse rutepunkter er valgt tre tekster, som i særlig grad hører sammen med netop dette sted. Med andre ord drejer det sig om i alt 18 tekster. Fra hver af de tre tekster er valgt to uddrag, som man kan høre oplæst via sin smartphone eller iPad, eller læse i Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns – Rutebogen, udarbejdet af Hans-Ole Hansen og Anders Thyrring Andersen og udgivet af Landsforeningen Martin A. Hansen i 2014. Foruden disse to tekstuddrag findes der for hver af rutepunkternes tre tekster et tredje uddrag, nemlig en kommentar fra Martin A. Hansen selv, hentet i essays, dagbøger eller breve.

Allerede tidligt i arbejdet med projektet var det Landsforeningens hensigt, at de tekster, som uddragene og kommentarerne er hentet fra, skulle udgives i fuld længde, idet formodningen er, at de, som benytter digterruten, vil føle et behov for at læse de anvendte tekster i deres helhed. Og samtidig er det en mulighed for andre Martin A. Hansen-interesserede at kunne læse en stor og vigtig del af forfatterskabets Stevns-relaterede tekster samlet ét sted, hvilket aldrig før har været muligt.

Martin A. Hansen og Stevns rummer følgende tekster: Edens Have, Stedernes Sted, Strudsen, Historien om et Træ, Eventyr i Enghaven, Paradisæblerne, Høstgildet, Septembertaagen, En Urtekost, Agerhønen, Synden, Morgenstunden, Midsommerkrans, En Hændelse, Bogen, Sagn i September, Hjemkomsten, Gamle Venner, Dobbeltportræt i karvskaaren Ramme, Tirad, Fuglene.

Af disse findes ”Stedernes Sted” kun i Aarhus Stiftstidende i 1944 og har aldrig tidligere været genoptrykt. Og ”En Hændelse” findes kun i Dagbøger, udgivet 1999.

Desuden rummer udgivelsen en indledning om Martin A. Hansen og Stevns og en efterskrift om Martin A. Hansens natursyn, begge skrevet af Anders Thyrring Andersen.

Endelig findes der i bogen en oversigt over rutepunkterne og de dertil knyttede tekster og en fortegnelse over de tekster i forfatterskabet, som med sikkerhed foregår på eller omhandler Stevns.


E-bogen kan bestilles hos boghandleren.

Man kan få yderligere oplysninger om fremskaffelse af e-bogen ved henvendelse til Gyldendal på tlf. 33 75 55 55.