Martin A. Hansen for begyndere

”Martin A. Hansen for begyndere”
ved Ole Juul
36 sider
ISBN 978-87-997352-1-1

Pris kr. 40,- pr. stk.
Porto i DK kr. 20,-
I alt kr. 60.-


Uddrag af Claus Grymers anmeldelse i Kristeligt Dagblad lørdag d. 13. juli 2019

”Martin A. Hansen for begyndere”

”Indsigtsfuld og let læseligt boghefte af Ole Juul, formand for Landsforeningen Martin A. Hansen.

Heftet er det ene af flere planlagte om forfatteren og første udgivelse koncentrerer sig om det biografiske.

Udgivelsen opfylder et længe næret ønske fra landsforeningen om at kunne tilbyde såkaldte begyndere et materiale om Martin A. Hansen som forfatter og menneske.

Ole Juul gør med indsigtsfuld enkelthed rede for nogle hovedlinjer i Martin A. Hansens liv. Det sker ved anvendelse af billedmateriale, som i vidt omfang ikke tidligere har været benyttet.”

Anmeldelsen fik 5 af 6 stjerner.


Materialet kan bestilles ved henvendelse til:

Mette Lise Rössing

pr. mail roessing@mail.dk

eller pr. post:
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde.

Faktura lægges i forsendelsen.

Beløbet bedes betalt inden 14 dage, og mærket med boghefte 1 og fakturanummer.