Foredrag om Martin A. Hansen og skolen

Selv om Landsforeningen har aflyst de planlagte heldagsseminarer med tre foredragsholdere, betyder det ikke, at der ikke bliver indbudt til foredrag om Martin A. Hansens skoletanker.

Således har en af de fynske ildsjæle, Kaj Axel Jensen fra Brenderup, sammen med folkeuniversitetet arrangeret en foredragseftermiddag i Middelfart d. 10. april 2021. (Der vil senere blive udsendt et program med tilmelding til dette arrangement).

Andre i medlemskredsen er velkommen til at tage lignende initiativ, og i så fald vil Landsforeningen være behjælpelig med bekendtgørelser m.m. Der tilbydes en liste over foredrag og foredragsholdere, der i så fald kan være aktuelle. Vil man ude i landet arrangere et foredrag med en af de nævnte foredragsholdere, kontakter man selv vedkommende via anførte mail.

Hent foredragslisten her