Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Aktiviteter

Temadag - Orm og Tyr

Dato: 08-04-2017, kl. 10:00 – 18:00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www.caverna.dk/martinahansen/cvm/wp-content/plugins/cavemen/modules/events/post_type-event.inc.php on line 702

En temadag om Martin A. Hansens kristendomstolkning i ”Orm og Tyr” og Sven Havsteen-Mikkelsens kunst.

Landsforeningen Martin A. Hansen har gjort 2016 og 2017 til ”Orm og Tyr – år”, hvor vi sætter fokus på det store værk, ”Orm og Tyr”, som udkom 1952.
Dette værk er en levende fortælling om troskiftet i Danmark o. år 1000, en fortælling om både sammenstød og forening mellem den gamle nordiske trospraksis og den nye tro sydfra. Dette møde kom kraftigt til udtryk i den tidlige romanske kristendom.

Martin A. Hansens værk er båret af historisk viden og research – men ikke mindst af digterens fiktionskraft og fortælleevne. Med sine træsnit føjede kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen en ekstra dimension til værket. Han regnes i dag for en af vore betydeligste kirkekunstnere.

Temadagen er arrangeret af Landsforeningen Martin A. Hansen og

Samarbejdende Sogne i Middelfart Provsti.
Samarbejdende Sogne er et samarbejde om bl.a. foredrag og koncerter mellem en række mindre sogne i Middelfart.

 

Program for Temadagen

10.00 Ankomst, kaffe, velkomst

10.30 Anders Thyrring Andersen (mag.art. i litteraturhistorie, præst, forfatter, foredragsholder og førende Martin A. Hansen forsker)

Kontrapunkt. Om arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Sven Havsteen Mikkelsen.
Foredraget skildrer mødet, venskabet og arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen. De såkaldte kirkerejser rundt i Danmark og det øvrige Skandinavien sammen med Ole Wivel som forberedelse til det fælles værk ”Orm og Tyr”. De senere rejser og fælles bogudgivelser.
Mødet og samarbejdet med Sven Havsteen-Mikkelsen blev i en årrække et af de væsentligste elementer i Martin A. Hansens tilværelse og var med til at sende forfatterskabet i en ny retning. Ligesom Martin A. Hansen fik kolossal betydning for Havsteens udvikling som kristen maler. Begge befandt de sig i et spændingsfelt mellem tradition og modernitet. Begge formåede de at forene et modernistisk formsprog med en kristen tro.

12.00 Frokost

12.45 Ole Juul (pastor emeritus, forfatter, foredragsholder, formand for Landsforeningen Martin A. Hansen)

”At binde mørkets fyrste” Opstandelsestanken og – troen i ”Orm og Tyr”
En belysning af opstandelsestanken – og troen som den kommer til udtryk i religionsskiftet i Danmark o. år 1000, og som den levende beskrives i Martin Hansens store værk ”Orm og Tyr”. I foredraget trækkes der desuden linjer tilbage til novellerne ”Agerhønen”, ”Høstgildet”, ”Martsnat”, og ”Paaskeklokken” med påvisning af hvordan opstandelses- tanken og – troen heri får et litterært/kunstnerisk udtryk.

14.15 Pause med kaffe

14.30 Henning Nørhøj (cand.theol. og historiker, tidl. lektor, sognepræst, højskoleforstander, forfatter og foredragsholder)

Fra soldyrkelse til folkekristendom. Martin A. Hansens ”Orm og Tyr” i et kirkehistorisk perspektiv.
Martin A. Hansen fortæller visionært og personligt om religionsskiftet i Norden. Selv om bogen bygger på solide studier, er det fortælleren og digteren, der skriver værket. Foredraget, der ledsages af billeder, vil sætte forfatterens indfølte skildring i centrum.

16.30 Temadagen afsluttes

 

Deltagerpris kr. 300,-

Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe – samt tre foredrag.

Tilmelding senest. 20. marts 2017 til:
Kaj Axel Jensen
e-mail: kajaxeljensen@gmail.com
telefon 64 44 17 60 / 61 85 94 15.

Samtidig indbetales deltagergebyret 300 kr. til Samarbejdende Sogne på konto 7780- 0001903111. Angiv navn samt ”Orm og Tyr” i bemærkningsfeltet.

Orm og Tyr – folder Middelfart 2017

 

  • Dato: 08. April 2017, kl. 10:00 - 18:00
  • Arrangør: Landsforeningen Martin A. Hansen og Samarbejdende Sogne i Middelfart Provsti