Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Aktiviteter

Temadag om Martin A. Hansen og kristendommen

Dato: 30-09-2017, kl. 10:00 – 17:00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www.caverna.dk/martinahansen/cvm/wp-content/plugins/cavemen/modules/events/post_type-event.inc.php on line 702

Landsforeningen Martin A. Hansen i samarbejde med Haslev kirke og EMMAUS – galleri og kursuscenter

Landsforeningen Martin A. Hansen har gjort 2016 og 2017 til ”Orm og Tyr – år”, hvor vi sætter fokus på det store værk, ”Orm og Tyr” fra 1952 og Martin A. Hansens kristendomsforståelse.

”Martin A. Hansens forfatterskab beskriver moderne konflikter, som måske er endnu mere påtrængende nu, end da det blev skrevet. At mennesket ikke er skabt til og ikke har godt af at sætte sig selv i Guds sted, hvorved det netop afskærer sig fra at modtage lykken fra de steder, den findes: i troen, i kærligheden, hos det andet menneske, i livet omkring én. Hansen skildrer sammenstødet mellem på den ene side den evigt kværnende refleksion, den bevidsthedsmæssige søvnløshed, der ligger i altid at skulle være på, selv at skulle producere alting: liv, karriere, ens næste, lykke, og på den anden side kernen i den kristen tro, ifølge hvilken mennesket ikke kan hjælpe sig selv, men bliver skænket hjælp.”

Anders Thyrring Andersen i forordet til Polspænding, 2010.

 

Program for temadagen

10.00 Ankomst, kaffe, velkomst

10.30 Ole Juul (formand for Landsforeningen, tidl. sognepræst, forfatter og foredragsholder):

Martin A. Hansen og Evangeliet
En belysning af forfatterens skelnen mellem institution og evangelium alt sammen i et forsøg på at udlede det, som Martin A. Hansen har kaldt ”den revolutionære tanke”. Forfatterens særlige syn på evangeliet har fået sine markante nedslag i nogle af de kendteste noveller, bl.a. ”Påskeklokken”, “Agerhønen” og “Høstgildet”, hvorfor disse vil blive gennemgået og analyseret.

12.00 Frokost

13.30 Anders Thyrring Andersen, (sognepræst, mag art. i litteraturhistorie, forfatter):

Kristendom er Nu. Om Martin A. Hansens kristendomsforståelse. ”Vi har kun Nuet. Kristus sagde ikke: Du vil være sikker på engang at faa Plads i Himmeriges Rige, men Du er frelst (Dagbøger, s 215). I foredraget vil inspirationen fra Martin A. Hansens læsning af Søren Kierkegaard blive belyst.

15.00 Pause med kaffe.

15.15 Henning Nørhøj (fhv. lektor og højskoleforstander, foredragsholder):

Grundtvigsk pietisme – socialistisk ideologi – selvopgør.
Foredraget fremlægger en mulig udvikling fra Martin A. Hansens barndomserfaringer, seminarietiden i Haslev, det tidlige forfatterskab til ”Jonatans rejse” og ”Lykkelige Kristoffer”. De sidste dagsbogsoptegnelser antyder, at forfatteren vendte tilbage til sit barndomshjems kristendom.

16.30 Temadagen slutter.

Deltagerpris kr. 395,- der inkluderer foredrag, 2 x kaffe og frokost

Tilmelding senest. 15. september 2017 til:
Emmaus – Galleri og kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev.
Tlf. 54435433.

Mail-adresse: emmaus.haslev@gmail.com

Hjemmeside: www.galleri-emmaus.dk

Orm og Tyr – folder Emmaus 2017

 

  • Dato: 30. September 2017, kl. 10:00 - 17:00
  • Arrangør: Landsforeningen Martin A. Hansen og Emmaus – galleri og kursuscenter