Arrangement, 4. marts 2019: Martin A. Hansen & Herfølge Sogn

I år er det 10 år siden ”Landsforeningen Martin A. Hansen” blev stiftet, og det er 70 år siden forfatteren som den første modtog litteraturprisen ”De gyldne Laurbær”.

I den anledning afholdes en Martin A. Hansen aften på Herfølge Bibliotek, i et samarbejde mellem biblioteket og Landsforeningen Martin A. Hansen. Men også ud fra et ønske om at udbrede kendskabet til forfatteren og måske få svar på, fra hvem han havde arvet sin fortælleevne.

Martin A. Hansens mor mente, at det nok var fra sønnens farfar, stevnsboen Jens Hansen fra Varpelev, der var god til at fortælle røverhistorier. Det kunne da ikke være fra hende eller fra den drikfældige morfar, brændehuggeren fra Grusbanken.

Det bliver således en aften, hvor der vil blive fortalt om forfatterens slægt på moderens side og med oplæsning fra udvalgte værker med relation til Herfølge Sogn. Arrangementet vil blive afsluttet bl.a. med en præsentation af digterruten på Stevns, der bygger på den indlysende opfattelse, at Martin A. Hansens forfatterskab i stort omfang bringer læseren ud i landskabet.

Bo Michael Hansen fra Vedskølle vil fortælle om forfatterens slægt på moderens side fra den historiske Skovboegn. En slægt, der gennem flere generationer kan føres tilbage til Vedskølle Overdrev og dermed også Herfølge Sogn. Den del af slægten har dog også rødder tilbage fra en indvandret jyde.

Der vil endvidere blive inddraget hændelser fra nabosognene og fra sognene på ”den anden side af åen”.
Karen Secher Jensen fra Tåstrup på Stevns vil læse op fra novellen ”Bogen” og fra erindringsskildringen ”Midsommerkrans”. Begge værker kan geografisk føres hen til steder i Herfølge Sogn.

Hans-Ole Hansen, forfatterens søn vil fortælle om digterruten på Stevns og om Landsforeningen Martin A. Hansens 10-årige virke. Han vil desuden præsentere den seneste bogudgivelse fra 2018, ”Martin A. Hansen og Besættelsen”.

Bo Michael Hansen

Arrangementet afholdes på Herfølge Bibliotek, Billesborgvej 1B, 4681 Herfølge, mandag den 4 . marts kl. 19.00 – 21.30, og er et samarbejde mellem Herfølge Bibliotek og Landsforeningen Martin A. Hansen.

Tilmelding er nødvendig og foretages via bibliotekets hjemmeside – eller på telefon 56672530 i bibliotekets åbningstid. Deltagelse er gratis.

Forrest til venstre Alfred Martin Hansen og hans søstre Karen Bodil og Inger. Bagved Faderen Hans Peder og moderen Karen Christine Mariane Hansen