Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Generalforsamling

På vegne af Landsforeningen Martin A. Hansen vil jeg hermed meddele Landsforeningens medlemmer, at vi i bestyrelsen – grundet de helt ekstraordinære forhold i forb.m. coronavirus – er blevet enige om at aflyse den planlagte ordinære generalforsamling d.22.april i år. Generalforsamlingen vil blive afviklet senere på året i forb.m. et arrangement ved fødselsdagsfejringen d.20.august. Indbydelse med tidspunkt, sted og nærmere indhold meddeles medlemmerne senere. Regnskab 2019 og budget 2020 for Landsforeningen, dagsorden samt aktivitetskalender vil fremgå af hjemmesiden.

Seminarer

De to planlagte seminarer om Martin A. Hansen og Skolen, Liselund d. 28.marts og Hadsten Højskole d.25.april er ligeledes med samme begrundelse aflyst. Disse seminarer forventes afviklet enten i efteråret 2020 eller foråret 2021. Hvad angår seminaret i Middelfart d.16.maj, er det endnu uvist, om det afvikles som programsat. Medlemmerne vil blive orienteret.

Se iøvrigt

Dagsorden til generalforsamlingen inkl. forslag til vedtægtsændringer
Årsregnskab 2019 (godkendt af bilagskontrollanterne og af bestyrelsen d. 5. marts)
Budget 2020
Aktivitetskalenderen for 2020