Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Generalforsamling

På vegne af Landsforeningen Martin A. Hansen vil jeg hermed meddele Landsforeningens medlemmer, at vi i bestyrelsen – grundet de helt ekstraordinære forhold i forb. m. coronavirus – er blevet enige om at aflyse den planlagte ordinære generalforsamling d. 22. april i år. Generalforsamlingen vil blive afviklet senere på året – den 22. oktober. Indbydelse med tidspunkt, sted og nærmere indhold meddeles medlemmerne senere.
Regnskab 2019 og budget 2020 for Landsforeningen, dagsorden samt aktivitetskalender fremgår af hjemmesiden.

Seminarer

De to planlagte seminarer om Martin A. Hansen og Skolen, Liselund d. 28. marts og Hadsten Højskole d. 25. april er ligeledes med samme begrundelse aflyst. Disse seminarer forventes afviklet enten i efteråret 2020 eller foråret 2021. Ligeledes er eminaret i Middelfart d. 16. maj aflyst.

MAH’s fødselsdagsfejring den 20. august er desværre også aflyst. En hilsen i anledning af fødselsdagen udsendes til alle medlemmer.

Nye datoer fremgår af Aktivitetslisten, som vi holder opdateret løbende.

Se alle aflysningerne i Aktivitetslisten 2020 her.

Se iøvrigt

Dagsorden til generalforsamlingen inkl. forslag til vedtægtsændringer
Årsregnskab 2019 (godkendt af bilagskontrollanterne og af bestyrelsen d. 5. marts)
Budget 2020
Aktivitetskalenderen for 2020