Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Som vi skrev i seneste Nyhedsbrev, November 2017, så modtog Landsforeningen fra Thor Lodberg en mail, der omhandlede et særdeles spændende filmprojekt baseret på Martin A. Hansens novelle “Soldaten og Pigen”.

Thor Lodberg, ansøgte i fjor Martin A. Hansens arvinger om tilladelse til at bruge nævnte novelle som idégrundlag for en kortfilm. Filmprojekt er ikke en direkte filmatisering af novellen, “Soldaten og Pigen”, novellen fungerer som inspirationskilde for et af novellen uafhængigt og meget personligt filmprojekt. Det er, som Thor Lodberg skriver, ikke instruktørens hensigt at gengive Martin A. Hansens novelle, kortfilmen følger ikke novellens handling, ligesom dialogen også er original i forhold til novellen. Det er tematikken og scenens ramme, der er inspireret af novellen, og kortfilmen omhandler et møde mellem en ung soldat og genfærdet af en pige ved en mergelgrav. Således indgår den første halvdel af novellen, togscenen, ikke i kortfilmen.

Thor Lodberg skrev, at “personligt føler jeg en stor identifikation med de temaer, som Martin A. Hansen behandler i sit forfatterskab, herunder specielt hans tilgang til livets mening og sindets forvandling. Efter at have læst “Agerhønen” fæstnede jeg mig ved novellen “Soldaten og Pigen”, da jeg er særligt interesseret i, hvordan vores gerninger reflekterer og definerer os som mennesker. Novellens tidløse tematik og budskab inspirerede mig til at skabe en kortfilm, der behandler lignende tanker”.
Siden da har Mette Lise Rössing og Hans-Ole Hansen givet Thor Lodberg tilladelse til at bruge novellen “Soldaten og Pigen” i sit kortfilmprojekt. Det er der kommet en lille fin kortfilm ud af. Se den via nedenstående link, og så må du selv afgøre, hvorvidt inspirationen fra Martin A. Hansens novelle er oprigtig. Som Thor Lodberg skriver i sin takkemail til arvingerne, så “håber jeg, at filmen kan vække interesse for Martin A. Hansen forfatterskab hos den unge generation”.

Koden er: kjolelas