Landskabet ved Strøby er tegnet af Ullrich Rössing og bragt sammen med en artikel om Martin A. Hansen i Dagbladets ugetillæg, 1975.

Bestyrelsen

Formand / FU, Ole Juul, Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten, 2280 0827, mail: ole-juul@post.tele.dk

Næstformand / FU, Hans-Ole Hansen, Munkedammen 28B, 4320 Lejre, 2938 7589, mail: historia@live.dk

Kasserer / Landssekretær / FU, Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde, 8669 4931, mail: roessing@mail.dk

Sekretær for Stevnsområdet / FU, Karen Vibeke Klausen, Skottehuse 6, Råby, 4672 Klippinge, 5657 8029, mail: skottehuse@hotmail.com

Kontaktperson for frivillige, Minna Skjoldan, Stevnshøjvej 19, 4660 St. Heddinge, 5651 0175 og 2176 5445, mail: skjoldan@pc.dk

 

For menighedsrådet ved Strøby kirke:

Poul Nørby, Klippingevej 21, 4671 Strøby, 5121 0603, mail: lopo@dlgmail.dk

 

For Stevns kommune:

Bjarne Østergaard Rasmussen, Præstemarksvej 3, Hellested, 4652 Hårlev, 4088 1012, mail: bjarnera@stevns.dk

 

Suppleanter:

Svend-Bjørn Keil, Præstemarken 73, 4652 Hårlev, 2049 8299, mail: rodwulf@mail.dk

Gunnar Kragh, Dortheavej 11, 4660 St. Heddinge, 2325 4358, mail: g.kr@waoomail.dk

 

Øvrige:

Bilagskontrollanter:

Bo Michael Hansen, Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge, 5621 7212, mail: bobi@webspeed.dk

Lars Asserhøj, Tåstrupvej 5, 4652 Hårlev, 5650 1350 mail: lars@asserhoj.dk

Suppleant:

Ella Pedersen, Toftager 5, Ubby, 4490 Jerslev Sj., 5626 6574, mail: ellapedersen28@gmail.com

 

Øvrige:

Foredragsgruppen på Stevns:

Karen Vibeke Klausen (kontaktperson)

 

Stevnsgruppen: Poul Nørby, Svend-Bjørn Keil, Minna Skjoldan (kontaktperson), Gunnar Kragh, Johanne Christensen

Repræsentant i Samrådet for de litterære selskaber, administrator facebook og redaktør af nyhedsbrevene: Ole Juul

Den litterære Århusgruppe: Ole Juul, Anders Thyrring Andersen, David Bugge, Ejvind Nielsen, Bo Rasmussen, Jørgen Jørgensen

Webmaster: Bjørn Popp, Designing for Cavemen, Søren Frichs Vej 38K, 8230 Åbyhøj, 2530 3620, info@poppmedia.dk

CVR-nr.: 32 95 91 99

Bank : Den Jyske Sparekasse 9261 3050630314
Bankgiro : 73 85250671